Attendance of Trainee’s

MECHANIC DIESEL UNIT I

SN

Name Of The Trainee

August

September

October

November

December

January

February

March

April

May

Jun

July

1

ANUSKA SAINI

ADMISSION DATE 16-09-2019 & 30-09-2019

11

15

15

21

11

15

 

 

 

 

 

2

ACHUKI JANGID

11

15

15

21

11

15

 

 

 

 

 

3

MINAKSHI BAIRWA

11

13

08

17

07

00

 

 

 

 

 

4

URMILA BAIRWA

09

08

03

00

NS

NS

 

 

 

 

 

5

BALRAM SAINI

09

11

17

21

23

16

 

 

 

 

 

6

VISHNU SAINI

10

13

19

19

17

14

 

 

 

 

 

7

RAJENDRA KUMAR SAINI

11

15

21

19

23

11

 

 

 

 

 

8

SANTOSH SAINI

10

13

16

18

20

16

 

 

 

 

 

9

SUBHAM SHARMA

11

11

12

13

16

17

 

 

 

 

 

10

VIKRAM DHAKAR

11

14

14

15

06

10

 

 

 

 

 

11

CHHOTE LAL SAINI

11

15

11

18

18

00

 

 

 

 

 

12

DINESH KUMAR

 

12

06

18

14

05

 

 

 

 

 

13

UDHAM SINGH  MEENA

 

15

21

22

21

15

 

 

 

 

 

14

HANUMAN SAHAY GURJAR

 

10

01

00

00

00

 

 

 

 

 

15

TAMANNA SAINI

 

14

12

18

00

10

 

 

 

 

 

16

JYOTI KUMARI SAINI

 

09

08

18

17

11

 

 

 

 

 

17

LALIT KUMAR SAINI

 

14

13

19

12

13

 

 

 

 

 

18

MAHESH KUMAR GURJAR

 

12

17

21

18

09

 

 

 

 

 

19

NARESH KUMAR SAINI

 

13

15

18

19

13

 

 

 

 

 

20

MUNSHI RAM SAINI

 

13

15

18

16

18

 

 

 

 

 

21

DEEPAK KUMAR JOGI

 

11

16

18

10

21

 

 

 

 

 

22

PANKAJ KUMAR SAINI

 

15

15

16

06

07

 

 

 

 

 

23

ATUL PAREWA

 

18

24

24

21

16