Attendance of Instructor

 

S.No Name of instructor August September October
1 Sh Santosh Ram Parihar 31/31 30/30 31/31
2 Sh Jugal Kishore  31/31 30/30 31/31
3 Sh Hari Singh Gehlot 31/31 30/30 31/31
4 Sh Abdul Rasheed 31/31 30/30 31/31
5 Sh Abhimanyu Bhati 31/31 30/30 31/31
6 Sh Amrit lal Bhati 31/31 30/30 31/31
7 Sh Mohd Ramzan 06/31 30/30 31/31
8 Miss Rinki Kulariya ____ 14/30 31/31
9 Sh Naresh Parihar 06/31 30/30 31/31
10 Sh Khinvraz 06/31 30/30 31/31
11 Sh Latesh Kachchawaha ----------- 30/30 31/31

 

Attendance of Trainees

 

 

FITTER II UNIT
S.N. Name August September October
1 DURGA RAM JAT 14/31 30/30 30/31
2 BHAWANI SINGH 14/31 30/30 30/31
3 SATYANARAYAN ----- 30/30 30/31
4 HARIKISHAN SOLANKI  14/31 30/30 30/31
5 DEVILAL ----- 30/30 30/31
6 PINTU 13/31 30/30 30/31
7 SUNITA  ----- 30/30 30/31
8 MANOHAR LAL  13/31 30/30 30/31
9 ASHOK VISHNOI 13/31 30/30 30/31
10 JITENDRA SOLANKI ----- 30/30 30/31
11 KUSHAL BHATI  13/31 30/30 30/31
12 RISHABH SANKHALA ----- 30/30 30/31
13 AAKASH SANKHALA ----- 30/30 30/31
14 RAJESH GEHLOT ----- 30/30 30/31
15 DESHANT KACHHAWAHA ----- 30/30 30/31
16 NITESH CHOUDHARY ----- 30/30 30/31
17 RUKMAN SANKHALA ----- 30/30 30/31
18 LAXMAN GEHLOT ----- 30/30 30/31
19 KARTIK DANGI  13/31 30/30 30/31
20 HANSRAJ  13/31 30/30 30/31

 

ELECTRICIAN II UNIT
S.N. Name August September October
1 GANESH CHOUDHARY 19/31 30/30 30/31
2 SUNIL DAS  19/31 30/30 30/31
3 OMPRAKASH 19/31 30/30 30/31
4 RAMSURAJ JANGID 13/31 30/30 30/31
5 DINESH 13/31 30/30 30/31
6 JAKIR HUSAIN 13/31 30/30 30/31
7 AIDAN ACHARYA 13/31 30/30 30/31
8 SURENDRA SINGH RATHORE 13/31 30/30 30/31
9 RAHUL SHARMA 13/31 30/30 30/31
10 MUNNA RAM 13/31 30/30 30/31
11 ARVIND DEORA 01/31 30/30 30/31
12 MANISH PARIHAR 01/31 30/30 30/31
13 DIMPLE MALVIYA 19/31 30/30 30/31
14 URJA RAM 19/31 30/30 30/31
15 SUNIL SISODIA 13/31 30/30 30/31
16 MEEMA  19/31 30/30 30/31
17 BHAGIRATH 19/31 30/30 30/31
18 RAKESH KHICHI 13/31 30/30 30/31
19 MAMTA GOYAL 13/31 30/30 30/31
20 AADESH GOYAL 13/31 30/30 30/31
         
         
WIREMEN II UNIT
S.N. Name August September October
1 PUKHRAJ 02/31 30/30 31/31
2 DINESH 14/31 30/30 30/31
3 RISHABH GEHLOT 14/31 30/30 30/31
4 VISHNU TAK 14/31 30/30 30/31
5 PRAKASH SUTHAR 02/31 30/30 31/31
6 VIKASH SINGH 02/31 30/30 31/31
7 SURAJ BHATI ----- ----- 10/31
8 DEEP CHAND KOLI ----- ----- 20/31
9 HANWANT SINGH ----- ----- 20/31
10 RAVINDRA CHOUDHARY ----- ----- 20/31
11 KUSHAL MUNDEL ----- ----- 20/31
12 BHUNESH SHANKHALA ----- ----- 20/31
13 SURENDRA SINGH CHANDAWAT ----- ----- 20/31
14 KAPIL BHATI ----- ----- 20/31
15 PARAS RAM ----- ----- 20/31
16 ASHOK PARIHAR ----- ----- 20/31
         
         
MECHANIC DIESEL I UNIT
S.N. Name August September October
1 JITENDRA MEGHWAL 01/31 30/30 30/31
2 ROHIT MALVIYA 19/31 30/30 30/31
3 YOGESH KACHHWAHA 01/31 30/30 30/31
4 NIKESH KUMAR CHOUBE 19/31 30/30 30/31
5 TEJENDRA PURI 19/31 30/30 30/31
6 CHAMPA RAM 19/31 30/30 30/31
7 POONAM CHAND 19/31 30/30 30/31
8 RAM PRAKASH KAREL 19/31 30/30 30/31
9 SIDDHARTH BHATI 19/31 30/30 30/31
10 NITIN VAISHNAV 19/31 30/30 30/31
11 SUNIL  14/31 30/30 30/31
12 KULDEEP PARIHAR 14/31 30/30 30/31
13 VINOD SANKHLA 14/31 30/30 30/31
14 DEEPAK GEHLOT 14/31 30/30 30/31
15 HARSH BHATI 14/31 30/30 30/31
16 MOHIT PARIHAR 14/31 30/30 30/31
17 GANPAT GEHLOT 14/31 30/30 30/31
18 PANKAJ PANWAR 14/31 30/30 30/31
19 VIPIN KACHHWAHA 01/31 30/30 30/31
20 MOHIT KACHHWAHA 01/31 30/30 30/31
21 SHUBHAM GEHLOT 01/31 30/30 30/31
22 KARAN 14/31 30/30 30/31
23 PRASHANT BHATI 01/31 30/30 30/31
24 BHAVESH BHATI 14/31 30/30 30/31
         
         
MECHANIC DIESEL II UNIT
S.N. Name August September October
1 VISHAL JANGID 01/31 30/30 30/31
2 VISHAL SEN 01/31 30/30 30/31
3 SHYAM RAM 19/31 30/30 30/31
4 DEEPAK 19/31 30/30 30/31
5 VIMAL KUMAR  14/31 30/30 30/31
6 SUNIL PARIHAR 14/31 30/30 30/31
7 KANWAR DAS 14/31 30/30 30/31
8 BHARAT RAM MEGHWAL 19/31 30/30 30/31
9 SUNIL KUMAR VISHNOI 01/31 30/30 30/31
10 RUGHNATH RAM 14/31 30/30 30/31
11 GOPI KISHAN 01/31 30/30 30/31
12 SURENDRA SANKHALA 01/31 30/30 30/31
13 ASHISH BISHNOI 14/31 30/30 30/31
14 RAHUL BHATI 01/31 30/30 30/31
15 GAUTAM CHOUHAN 01/31 30/30 30/31
16 PUKHRAJ  14/31 30/30 30/31
17 ARJUN LAL  14/31 30/30 30/31
18 NARENDRA PANWAR 01/31 30/30 30/31
19 KAPIL JAJRA 14/31 30/30 30/31
20 SAGAR DHOBI 14/31 30/30 30/31
21 KULDEEP  14/31 30/30 30/31
22 HIMANI PARIHAR 19/31 30/30 30/31
23 KUSHAL INKIYA 14/31 30/30 30/31
24 SAROJ 19/31 30/30 30/31
         
         
FITTER I UNIT
S.N. Name August September October
1 Mukesh Giri 19/31 30/30 30/31
2 Rahul Chadavth 19/31 30/30 30/31
3 Gajendra Singh Bhati 19/31 30/30 30/31
4 Bajrang Tak 19/31 30/30 30/31
5 Dinesh Parihar 19/31 30/30 30/31
6 Sourabh 19/31 30/30 30/31
         
         
ELECTRICIAN I UNIT
S.N. Name August September October
1 Dalpat Sankhla 19/31 30/30 30/31
2 Manish 19/31 30/30 30/31
3 Sukha Ram 19/31 30/30 30/31
4 Narendra Singh Rathore 19/31 30/30 30/31
5 Hemendra 19/31 30/30 30/31
6 Arvind 19/31 30/30 30/31
7 Praveen Udaniya 19/31 30/30 30/31
8 Harsh Tanwar 19/31 30/30 30/31
9 Hitesh Tanwar 19/31 30/30 30/31
10 Yogesh 19/31 30/30 30/31
11 Navneet Singh Rathore 19/31 30/30 30/31
12 Mahendra Solanki 19/31 30/30 30/31
13 Vinay Gehlot 19/31 30/30 30/31
14 Teja Ram Prajapat 19/31 30/30 30/31
15 Dinesh Nangalia 19/31 30/30 30/31
16 Ram Prakash 19/31 30/30 30/31
17 Devendra kachhawaha 19/31 30/30 30/31
         
         
WIREMEN I UNIT
S.N. Name August September October
1 Nakul Bhargav 19/31 30/30 30/31
2 Jitendra Das Vaishnav 19/31 30/30 30/31
3 Sunil Das Vaishnav 19/31 30/30 30/31
4 Kuldeep Singh Chouhan 19/31 30/30 30/31
5 Shankar Lal 19/31 30/30 30/31