S. No.

Name of Officer/Employee

Designation

Aug 19

Sep 19

Oct 19

Nov 19

Dec 19

Jan 20

Feb 20

Mar 20

Apr 20

May 20

Jun 20

Jul 20

1.

Shri. K.M. Jangid

Principal/

Head of Institute

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Sh. H. G. Choyal

Group Instructor

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Sh. Suresh Kumar Dhiman

Group Instructor

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Sh. Rambilash Suredia

Group Instructor

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Sh. Ashok Kumar Verma

Tool & die Maker

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Sh. Subash Chand Yadav

Wireman

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Sh. Banwari Lal sharma

Turner

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Sh. Moti Lal Sain

Turner

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Sh. Ram Kishan Meena

Fitter

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Sh. Ashok Kumar Meena

Fitter

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Sh. Narayan Lal Meena

Welder

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Sh. Ashok Kumar

Foundryman

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Sh. Hemant Kumar

Carpenter

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Sh. Baldev Prasad Yadav

MMV

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Sh. Dayaram Yadav

Machinist

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Sh. Suresh Chand Yadav

Engg. Drg.

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Sh. Sanjeev Bhargava

Engg. Drg.

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Sh. Ajay Prakash Sharma

W/Cal. & Sc.

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. No.

Name of Employee

Designation

Aug 19

Sep 19

Oct 19

Nov 19

Dec 19

Jan 20

Feb 20

Mar 20

Apr 20

May 20

Jun 20

Jul 20

1.

Sh. Suresh Chand Saini

Machinist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Ms. Sapna Verma

Steno. (Hindi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Sh. Govind Jaga

COPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ms. Ankita

Electronics Mech.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Sh. Rahul Sharma

Electrician

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Sh. Abdul Gaffar

Tool & Die Maker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Sh. Ashutosh Yadav

Emp. Skill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Sh. Love Kumar

WCS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Sh. Harnarayan Saini

Steno. (English)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Sh. Ajay Kumar Gawaria

COPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Sh. Hemant Jangid

Plumber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Sh. Ravi Sharma

Carpenter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Sh. Rajnesh

Welder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Sh. Lokesh Kumar Jangid

Electrician

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Ms. Mohini Sharma

Steno. (English)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Sh. Lokesh Jangid

Plumber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Sh. Ravindra Lumar

Steno. (Hindi)