GOVT.ITI. KHOOR SIKAR RAJ.                                              
Record of Trainees-   Year Wise and Trade wise details of the trainees
TRADE:-Electrician  SR.   session:-2018-20
S.No. Trainee Name August September October November December JAN. FEB. March April May June July
    Total Present Presentage Total Present Presentage Total Present Presentage Total Present Presentage Total Present Presentage Total Present Presentage Total Present Presentage Total Present Presentage Total Present Presentage Total Present Presentage Total Present Presentage Total Present Presentage
1 VIKASH KUMAR 15 11 73.33 22 11 50.00 19 16 84.21 24 10 41.67 24 16 66.67 24 21 87.50 23 18 78.26                              
2 JANAK SINGH 15 3 20.00 22 3 13.64 19 11 57.89 24 22 91.67 24 19 79.17 24 21 87.50 23 14 60.87                              
3 SUNITA BHAMU 15 14 93.33 22 20 90.91 19 15 78.95 24 23 95.83 24 24 100.00 24 24 100.00 23 19 82.61                              
4 DURGA KUMARI ACHARA 15 11 73.33 22 15 68.18 19 13 68.42 24 20 83.33 24 19 79.17 24 24 100.00 23 16 69.57                              
5 NARENDRA SINGH 15 14 93.33 22 5 22.73 19 13 68.42 24 16 66.67 24 20 83.33 24 23 95.83 23 18 78.26                              
6 HARI RAM DAMOLIYA 15 5 33.33 22 6 27.27 19 6 31.58 24 4 16.67 24 10 41.67 24 15 62.50 23 21 91.30                              
7 MANJU KUMARI 15 13 86.67 22 17 77.27 19 10 52.63 24 7 29.17 24 17 70.83 24 19 79.17 23 16 69.57                              
8 SANJAY JANGIR 15 10 66.67 22 13 59.09 19 16 84.21 24 18 75.00 24 20 83.33 24 22 91.67 23 16 69.57                              
9 SURESH KUMAR MEENA 15 15 100.00 22 16 72.73 19 17 89.47 24 8 33.33 24 7 29.17 24 20 83.33 23 12 52.17                              
10 DEEWAN SINGH RATHORE  15 15 100.00 22 3 13.64 19 16 84.21 24 11 45.83 24 20 83.33 24 13 54.17 23 14 60.87                              
11 RAVINDRA SINGH 15 5 33.33 22 16 72.73 19 13 68.42 24 9 37.50 24 8 33.33 24 13 54.17 23 17 73.91                              
12 PARVAT SINGH 15 5 33.33 22 12 54.55 19 14 73.68 24 22 91.67 24 21 87.50 24 20 83.33 23 16 69.57                              
13 SUNITA KUMARI 15 14 93.33 22 20 90.91 19 12 63.16 24 21 87.50 24 23 95.83 24 24 100.00 23 20 86.96                              
14 VIKRAM SAINI 15 8 53.33 22 17 77.27 19 13 68.42 24 22 91.67 24 22 91.67 24 22 91.67 23 21 91.30                              
15 TARA KUMARI 15 14 93.33 22 17 77.27 19 12 63.16 24 15 62.50 24 20 83.33 24 22 91.67 23 19 82.61                              
16 MUKESH KUMAR VARMA 15 6 40.00 22 9 40.91 19 5 26.32 24 0 0.00 24 0 0.00 24 0 0.00 23 0 0.00                              
17 VIDYADHAR NEHRA 15 0 0.00 22 0 0.00 19 A A 24 9 37.50 24 0 0.00 24 0 0.00 23 0 0.00                              
18 SAROJ VERMA 15 6 40 22 21 95.45 19 14 73.68 24 18 75.00 24 24 100.00 24 24 100 23 18 78.26                              
19 SEEMA 15 3 20 22 11 50 19 11 57.89 24 13 54.17 24 23 95.83 24 24 100 23 20 86.96                              
20 JYOTI KUMAWAT 15 5 33.33 22 13 59.09 19 15 78.95 24 17 70.83 24 24 100.00 24 24 100 23 18 78.26                              
21 KOMAL SAINI 15 5 33.33 22 18 81.82 19 11 57.89 24 10 41.67 24 22 91.67 24 24 100 23 20 86.96                              
22 MUKESH KUMAR 15 12 80.00 22 20 90.91 19 15 78.95 24 18 75.00 24 22 91.67 24 24 100 23 23 100.00                              
23 ASHOK KUMAR MEENA 15 A 0.00 22 18 81.82 19 18 94.74 24 19 79.17 24 24 100.00 24 24 100 23 20 86.96                              
24 RAMESH KUMAR MEENA 15 13 86.67 22 15 68.18 19 9 47.37 24 17 70.83 24 23 95.83 24 24 100 23 20 86.96                              
25 AJEET KUMAR NAYAK 15 5 33.33 22 4 18.18 19 3 15.79 24 14 58.33 24 20 83.33 24 24 100 23 20 86.96                              
26 MAHENDRA SINGH RANWA 15 7 46.67 22 18 81.82 19 13 68.42 24 15 62.50 24 23 95.83 24 24 100 23 19 82.61                              
27 SURENDRA KUMAR KUMAWAT 15 12 80.00 22 19 86.36 19 15 78.95 24 16 66.67 24 23 95.83 24 22 91.67 23 18 78.26                              
28 MISHRI LAL 15 10 66.67 22 16 72.73 19 15 78.95 24 24 100.00 24 24 100.00 24 24 100 23 19 82.61                              
29 VIKRAM SINGH 15 8 53.33 22 17 77.27 19 16 84.21 24 18 75.00 24 24 100.00 24 21 87.5 23 19 82.61                              
30 KULDEEP SINGH 15 7 46.67 22 11 50.00 19 17 89.47 24 22 91.67 24 20 83.33 24 24 100 23 21 91.30                              
31 VINOD MAWALIA 15 12 80.00 22 18 81.82 19 13 68.42 24 21 87.50 24 23 95.83 24 20 83.33 23 20 86.96                              
32 OM PRAKASH SHESHMA 15 11 73.33 22 17 77.27 19 16 84.21 24 16 66.67 24 23 95.83 24 20 83.33 23 20 86.96                              
33 DINESH KUMAR SAINI 15 9 60.00 22 20 90.91 19 12 63.16 24 19 79.17 24 24 100.00 24 24 100 23 19 82.61                              
34 OM PRAKASH KUMAWAT 15 9 60.00 22 18 81.82 19 15 78.95 24 20 83.33 24 22 91.67 24 21 87.5 23 17 73.91                              
35 SUNIL KUMAR KUMAWAT 15 11 73.33 22 16 72.73 19 14 73.68 24 16 66.67 24 21 87.50 24 24 100 23 20 86.96                              
36 YOGESH BHAWARIYA 15 10 66.67 22 17 77.27 19 15 78.95 24 7 29.17 24 23 95.83 24 24 100 23 16 69.57                              
37 PHOOLCHAND SAINI 15 7 46.67 22 15 68.18 19 15 78.95 24 23 95.83 24 23 95.83 24 20 83.3333 23 22 95.65                              
38 PURSHOTAM SAINI 15 3 20.00 22 13 59.09 19 18 94.74 24 14 58.33 24 23 95.83 24 24 100 23 21 91.30                              
39 GOURAV SINGH 15 4 26.67 22 8 36.36 19 7 36.84 24 6 25.00 24 18 75.00 24 24 100.00 23 21 91.30                              
40 SHISH RAM SAINI 15 11 73.33 22 19 86.36 19 17 89.47 24 17 70.83 24 18 75.00 24 24 100.00 23 18 78.26                              
41 MANISH KUMAR SHESHMA 15 12 80.00 22 21 95.45 19 15 78.95 24 17 70.83 24 21 87.50 24 22 91.67 23 20 86.96                              
42 JASVINDRA SINGH 15 5 33.33 22 20 90.91 19 12 63.16 24 15 62.50 24 22 91.67 24 22 91.67 23 23 100.00                              
43 MAHENDRA KUMAR BHAIRI 15 3 20.00 22 17 77.27 19 15 78.95 24 14 58.33 24 19 79.17 24 21 87.50 23 22 95.65                              
44 JITENDRA KUMAWAT 15 6 40.00 22 16 72.73 19 15 78.95 24 20 83.33 24 22 91.67 24 24 100.00 23 21 91.30                              
45 MAHENDRA KARIR 15 7 46.67 22 17 77.27 19 9 47.37 24 17 70.83 24 21 87.50 24 21 87.50 23 23 100.00                              
46 BHAWANI SINGH 15 2 13.33 22 17 77.27 19 13 68.42 24 16 66.67 24 21 87.50 24 19 79.17 23 22 95.65                              
47 DHARMENDRA KARIR 15 9 60.00 22 17 77.27 19 14 73.68 24 15 62.50 24 20 83.33 24 22 91.67 23 21 91.30                              
48 RANJEET PURI 15 15 100.00 22 20 90.91 19 18 94.74 24 20 83.33 24 17 70.83 24 24 100.00 23 23 100.00                              
49 PAWAN KUMAR GOSWAMI 15 5 33.33 22 18 81.82 19 18 94.74 24 22 91.67 24 17 70.83 24 25 104.17 23 23 100.00                              
50 SUBHASH REWAR 15 7 46.67 22 19 86.36 19 15 78.95 24 11 45.83 24 21 87.50 24 22 91.67 23 22 95.65                              
51 MUKESH KUMAR BAJROLIYA 15 11 73.33 22 21 95.45 19 18 94.74 24 20 83.33 24 24 100.00 24 23 95.83 23 16 69.57                              
52 ASHOK PURI GOSWAMI 15 12 80.00 22 18 81.82 19 13 68.42 24 20 83.33 24 24 100.00 24 23 95.83 23 23 100.00                              
53 VIJAYPAL 15 10 66.67 22 18 81.82 19 17 89.47 24 20 83.33 24 24 100.00 24 24 100.00 23 22 95.65                              
54 DILIP SINGH 15 7 46.67 22 19 86.36 19 18 94.74 24 21 87.50 24 24 100.00 24 24 100.00 23 23 100.00                              
                        GOVT .ITI .KHOOR SIKAR (RAJ)332023                                      
Record of Trainees-   Year Wise and Trade wise details of the trainees
Electrician Attendance JR.
TRADE :-Electrician  JR.                   SESSION:-2019-21
S.No Trainee Name August September October November December JAN. FEB. March April May June July
    Total Present Presentage Total Present Presentage Total Present Presentage Total Present Presentage Total Present Presentage Total Present Presentage Total Present Presentage Total Present Presentage Total Present Presentage Total Present Presentage Total Present Presentage Total Present Presentage
1 ANKIT SAINI 15 6 40.00 22 22 100.00 19 14 73.68 24 21 87.50 24 24 100.00 24 19 79.17 23 21 91.30                              
2 SURENDRA SINGH SHEKHAWAT 15 13 86.67 22 8 36.36 19 19 100.00 24 20 83.33 24 18 75.00 24 19 79.17 23 19 82.61                              
3 ANWAR LOUHAR 11 10 90.91 22 20 90.91 19 19 100.00 24 21 87.50 24 22 91.67 24 24 100.00 23 11 47.83                              
4 NARESH KUMAR KHICHAR 3 A 0.00 22 12 54.55 19 16 84.21 24 19 79.17 24 22 91.67 24 24 100.00 23 21 91.30                              
5 NAVAL SHEKHAWAT 11 10 90.91 22 16 72.73 19 15 78.95 24 18 75.00 24 24 100.00 24 16 66.67 23 21 91.30                              
6 SANJU 15 8 53.33 22 19 86.36 19 14 73.68 24 12 50.00 24 24 100.00 24 24 100.00 23 20 86.96                              
7 KAMAL KISHOR JAKHAR 11 8 72.73 22 21 95.45 19 18 94.74 24 20 83.33 24 24 100.00 24 22 91.67 23 23 100.00                              
8 SUNIL KUMAR 15 10 66.67 22 20 90.91 19 17 89.47 24 19 79.17 24 22 91.67 24 23 95.83 23 18 78.26                              
9 SHAKTI SINGH 3 A 0.00 22 15 68.18 19 11 57.89 24 13 54.17 24 23 95.83 24 22 91.67 23 21 91.30                              
10 NAVEEN KHANDELWAL 11 9 81.82 22 21 95.45 19 18 94.74 24 22 91.67 24 21 87.50 24 22 91.67 23 22 95.65                              
11 SHIVRAJ SINGH 3 A 0.00 22 10 45.45 19 10 52.63 24 12 50.00 24 24 100.00 24 18 75.00 23 20 86.96                              
12 MAHESH KUMAR 3 2 66.67 22 20 90.91 19 16 84.21 24 19 79.17 24 21 87.50 24 23 95.83 23 20 86.96                              
13 ANIL KUMAR SESMA 3 1 33.33 22 22 100.00 19 17 89.47 24 23 95.83 24 24 100.00 24 23 95.83 23 20 86.96                              
14 HANSRAJ VYAS 15 11 73.33 22 20 90.91 19 17 89.47 24 21 87.50 24 22 91.67 24 20 83.33 23 19 82.61                              
15 CHANDRA MEENA 11 8 72.73 22 16 72.73 19 3 15.79 24 5 20.83 24 19 79.17 24 24 100.00 23 18 78.26                              
16 NITISH KUMAR 2 2 100.00 22 20 90.91 19 16 84.21 24 19 79.17 24 20 83.33 24 20 83.33 23 20 86.96                              
17 PRAMILA KUMARI 2 1 50.00 22 19 86.36 19 15 78.95 24 19 79.17 24 22 91.67 24 23 95.83 23 21 91.30                              
18 NIRMALA KUMARI - - - - - - 11 11 100.00 24 24 100.00 24 24 100.00 24 24 100.00 23 16 69.57                              
19 GIRDHARI PURI - - - - - - 11 9 81.82 24 21 87.50 24 24 100.00 24 20 83.33 23 19 82.61                              
20 KANCHAN KANWAR 2 1 50.00 22 13 59.09 19 7 36.84 24 3 12.50 24 0 0.00 0 uke i`Fkdj.k fd;k x;k