Progress card

SN

Trainees Name

Monthly Test-I

Monthly Test-II

Monthly Test-III

Monthly Test-IV

Monthly Test-V

TH   20

PR  100

WS   10

ED    20

TH   20

PR  100

WS   10

ED    20

TH   20

PR  100

WS   10

ED    20

TH   20

PR  100

WS   10

ED    20

TH   20

PR 

WS   10

ED   

01

BALDHARI GURJAR

11

73

06

11

10

69

05

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

KULDEEP SINGH GURJAR

09

74

04

11

10

68

05

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

RIZWAN KHAN

10

68

05

10

10

68

04

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

BHAVNA GURJAR

11

74

05

10

12

70

05

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

VIRENDRA SINGH GURJAR

11

68

06

10

10

68

05

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

MOHAN LAL MAHAWAR

11

68

05

11

10

69

05

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

GAURAV KUMAR SHARMA

11

74

06

12

11

70

05

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

PAVAN KUMAR AVASTHI

11

70

05

10

10

68

05

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

NIRANJAN JANGID

11

68

05

10

11

69

05

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

SHIVAM SINGH RAJPOOT

10

64

04

11

11

68

05

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

INDRAJ SINGH

11

68

05

12

12

68

05

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

GAURAV KUMAR VAISHNAV

11

64

06

11

10

68

06

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

HARSHIT GAUTAM JOSHI

12

64

05

11

12

68

05

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

HIMANSHU KUMAR SHARMA

11

68

05

12

11

69

05

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

SAURABH SINGH

11

74

06

11

10

70

04

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

MAYANK KUMAR SHARMA

10

64

05

10

10

70

04

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

AJAY KUMAR

11

64

05

10

11

70

04

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

NAVNEET KUMAR JAIMINI

12

64

05

11

12

70

04

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

NITIN SHARMA

12

68

06

10

11

70

05

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

KHUSHI RAM

 

12

74

06

12

12

68

06

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

MANISH KUMAR MEENA

10

60

04

10

10

60

05

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

VIJENDRA SINGH YOGI

10

60

04

10

10

61

04

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

GAURAV KUMAR SAIN

10

60

05

10

10

61

05

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

RAHUL KUMAR MEENA

11

60

05

10

10

62

04

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

JALSINGH JOGI

10

62

05

09

10

62

05

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

PAWAN KUMAR SAIN

11

62

06

09

09

62

04

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

SATYA PRAKASH SHARMA

10

61

04

09

09

63

06

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

ANIL KUMAR

11

61

04

10

09

63

05

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

BHANWAR SINGH SAINI

10

61

04

10

11

60

04

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

PAWAN KUMAR BAIRWA

10

63

05

10

10

61

05

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

VIKASH MEENA

11

63

04

11

10

61

06

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

ANKIT SINGH RAJPOOT

12

63

04

11

12

61

04

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

MANMOHAN MEENA

11

63

05

11

11

61

05

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

ARUSH KUMAR MEENA

10

64

06

11

1

62

05

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

VIKRAM SINGH RATHOR

11

64

05

12

11

60

06

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

SHER SINGH MEENA

11

64

04

10

11

63

06

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

SORABH SINGH

11

62

04

09

09

61

05

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

SONAM KUMAR MEENA

11

62

06

09

09

62

04

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

BHAG CHAND VERMA

10

61

04

09

09

63

06

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

SONU KUMAR SHARMA

11

61

04

10

09

63

05

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

BHAWANI SHANKAR AWASTHI

10

61

04

10

11

60

04

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

GAJANAND PRAJAPATI

10

63

05

10

10

61

05

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

NARENDRA KUMAR SHARMA

11

63

04

11

10

61

06

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

ANSHU DHAKAD

12

63

04

11

12

61

04

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

YOGESH UPPADHAYAY

11

63

05

11

11

61

05

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

KUNJ BIHARI VAISANAV

10

64

06

11

1

62

05

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

SHYAM SUNDER VAISHNAV

11

64

05

12

11

60

06

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

VIKESH SINGH GURJAR

11

64

04

10

11

63

06

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

PANKAJ KUMAR SHARMA

11

62

04

09

09

61

05

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

ASHISH KUMAR SHARMA

11

62

06

09

09

62

04

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

PANKAJ KUMAR SHARMA

11

73

06

11

10

69

05

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

KRISHNA SHARMA

09

74

04

11

10

68

05

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

MALKHAN PRAJAPAT

10

68

05

10

10

68

04

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

PAVAN KUMAR SHARMA

11

74

05

10

12

70

05

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

SURESH SINGH GURJAR

11

68

06

10

10

68

05

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

SHUBHAM KUMAR SONI

11

68

05

11

10

69

05

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

RAJENDRA KUMAR MEENA

11

74

06

12

11

70

05

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

MANISH KUMAR

11

70

05

10

10

68

05

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

SANDEEP PIPARIYA

11

68

05

10

11

69

05

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

DILEEP SHARMA

10

64

04

11

11

68

05

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

BHANWAR SINGH BAIRWA

11

68

05

12

12

68

05

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

MOHIT SAIN

11

73

06

11

10

69

05

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

VIJAY SINGH

09

74

04

11

10

68

05

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

RAHUL SINGH RAJPOOT

10

68

05

10

10

68

04

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

RAJKUMAR PRAJAPAT

11

74

05

10

12

70

05

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

RAVI KUMAR SAIN

11

68

06

10

10

68

05

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

UDAY SINGH MEENA

11

68

05

11

10

69

05

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

SAURABH KUMAR MEENA

11

74

06

12

11

70

05

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

PAWAN SINGH

11

70

05

10

10

68

05

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

UMESH KUMAR JOGI

11

68

05

10

11

69

05

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

VISHNU KUMAR NATH

10

64

04

11

11

68

05

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

HIMMAT SINGH

11

68

05

12

12

68

05

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

DHANSINGH RAJPOOT

11

73

06

11

10

69

05

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

ASHOK KUMAR BAIRWA

09

74

04

11

10

68

05

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

RAVINDRA KUMAR BAIRWA

10

68

05

10

10

68

04

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

RAJENDRA KUMAR SHARMA

11

74

05

10

12

70

05

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

SAURABH KUMAR SHARMA

11

68

06

10

10

68

05

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

CHANDRA SHEKHAR SHARMA

11

68

05

11

10

69

05

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

ANKIT KUMAR MEENA

11

74

06

12

11

70

05

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

ASHISH KUMAR MINA

11

62

06

09

09

62

04

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

AJAY KUMAR PRAJAPAT

10

61

04

09

09

63

06

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

PURAN KUMAR SAIN

11

61

04

10

09

63

05

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

PRADEEP KUMAR JANGID

10

61

04

10

11

60

04

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

RAHUL KUMAR

10

63

05

10

10

61

05

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

BHANU PRATAP SINGH CHOUHAN

11

63

04

11

10

61

06

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

DILIP KUMAR SHARMA

12

63

04

11

12

61

04

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

GABBAR SINGH RAJPUT

11

63

05

11

11

61

05

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

PRIYANKA BAI MEENA

10

64

06

11

1

62

05

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

LOKESH MEENA

11

73

06

11

10

69

05

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

MEGHRAM MALI

09

74

04

11

10

68

05

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

ABHISHEK MEENA

10

68

05

10

10

68

04

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

ANKIT KUMAR SONI

11

74

05

10

12

70

05

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

AVDHESH SAIN

11

68

06

10

10

68

05

10