Attendance of Trainees

S/No

Name of the Trainees

August19

September19

October19

November19

December 19

January 20 

1

ABHISHEK TAK

           

2

TEJ PAL

           

3

MS. POOJA

           

4

FARUK

           

5

LALITA

           

6

BEERBAL

           

7

SUNIL CHOUDHARY

           

8

MUKESH

           

9

RAJENDRA TAK

           

10

MS.SEEMA

           

11

SUNIL GEHLOT

           

12

JITENDRA

           

13

BHAIRARAM

           

14

BHARAT JAKHAR

           

15

ISHWAR SINGH

           

16

HITESH ARYA

           

17

MOHIT GOYAL

           

18

VIJAY JANGID

           

19

MS. NIRMA

           

20

RAJU RAM

           

21

MS. USHA

           

22

NARESH BAJAR

           

23

NAJ BANO TAZAK

           

24

GANESH KACHHAWAH

           

25

ANIL

           

26

BABU LAL

           

27

VIRENDRA

           

28

DHARMA RAM

           

29

PAVAN

           

30

RAMSWAROOP

           

31

GAJENDRA

           

32

SUNIL

           

33

MANISH BAJAR

           

34

MANPRAKASH JORWAL

           

35

GIRDHARI RAM

           

36

SUNIL

           

37

MANSUKH

           

38

MOHAMMED RAFIK

           

39

SUNIL

           

40

RAKESH

           

41

MS.POOJA

           

42

MS.KUSUM

           

43

MAHENDRA

           

44

BABULAL

           

45

SUNIL

           

46

JITENDRA KACHHAWAH

           

47

PINTU

           

48

KAILASH

           

49

Ms. KUSAM

           

50

MS.PRIYANKA

           

51

RAHUL

           

52

DILIP

           

53

RAMKISHOR

           

54

HANSRAJ

           

55

HANSRAJ

           

56

PRAKASH

           

57

SURESH

           

58

KISHAN

           

59

BHAGIRATH SARAN

           

60

MANISH KUKNA

           

61

MS.NIRMA

           

62

FIROZ

           

63

IMRAN

           

64

SUNIL

           

65

RAVIDAS

           

66

Ms. LAXMI

           

67

VIKAS

           

68

DIPA RAM

           

69

GOVIND RAM

           

70

SUNIL

           

71

Ms. MANOJ

           

72

MEHBOOB

           

73

DILKHUSH SINGH BHATI

           

74

GAJE SINGH

           

75

SAMPAT RAJ

           

76

PRAMOD SONEL

           

77

VIKRAM SINGH

           

78

SAMEER HASAN

           

79

MAHENDRA

           

80

KHURSHID

           

81

SHAHID

           

82

MOHAMMAD SALIM

           

83

ANIL SEN

           

84

SHRAWAN

           

85

RAKESH

           

86

RAKESH GIRI

           

87

FIROJ KHAN

           

88

AARIF

           

89

BARKAT

           

90

YUVRAJ SINGH

           

91

BHAKAR RAM DEWASI

           

92

PRABHU SINGH

           

93

SUBHASH TAK

           

94

SANJAY BHATI

           

95

JITENDRA

           

96

DHIRAJ NAGORA

           

97

MAHENDRA

           

98

MAHENDRA

           

99

RAVINDRA GIREE

           

100

NAVEEN CHOUDHARY

           

101

GANPAT RAM

           

102

LIYAKAT ALI

           

103

BAJRANG

           

104

RAJENDRA 

           

105

EKRAMU DEEN

           

106

ASHAFAK HUSAIN

           

107

JASA RAM

           

108

MO. SHARIF

           

109

SUBHASH

           

110

DHARMENDRA

           

111

DHEERAJ KUMAR

           

112

IQBAL KHAN

           

113

ISTIYAR KHAN

           

114

ISLAM

           

115

JASA RAM

           

116

JETHU SINGH

           

117

             

118

             

119