Attendance Of Trainee

Electronics Mechanics Jr.

SN

Name Of The Trainee

August 10

September 22

October 19

November 24

December

January

February

March

April

May

Jun

July

01

VIKRAM KUMAWAT

06

22

19

13

 

 

 

 

 

 

 

 

02

AASHISH KUMAR GARGIYA

07

16

08

20

 

 

 

 

 

 

 

 

03

ANKIT KUMAR MEENA

07

16

16

19

 

 

 

 

 

 

 

 

04

VISHAL KUMAR JATAV

07

15

12

22

 

 

 

 

 

 

 

 

05

KIRTI MUDGAL

08

21

18

22

 

 

 

 

 

 

 

 

06

SHIVANI SHARMA

09

21

17

22

 

 

 

 

 

 

 

 

07

HANSRAJ GURJAR

09

19

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

08

HIMANSHU KUMAR JANGID

 

19

16

20

 

 

 

 

 

 

 

 

09

ASHOK MEENA

 

19

15

20

 

 

 

 

 

 

 

 

10

DHARA SINGH

 

11

09

00

 

 

 

 

 

 

 

 

11

ANJALI SHARMA

 

22

18

21

 

 

 

 

 

 

 

 

12

ISHU SHARMA

 

17

15

19

 

 

 

 

 

 

 

 

13

VINOD KUMAR SAINI

 

18

18

22

 

 

 

 

 

 

 

 

14

KAPIL SAINI

 

20

15

20

 

 

 

 

 

 

 

 

15

MAHIR AAJAD KHAN

 

19

17

22

 

 

 

 

 

 

 

 

16

RAHUL KUMAR VERMA

 

02

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

KSHAMA SAIN

 

19

18

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

VISHNU SINGH

 

12

12

19

 

 

 

 

 

 

 

 

19

BHUPENDRA SINGH GURJAR

 

19

17

24

 

 

 

 

 

 

 

 

20

RAHUL KUMAR SWAMI

 

18

18

17

 

 

 

 

 

 

 

 

21

DEEPAK PRAJAPAT

 

17

15

19

 

 

 

 

 

 

 

 

22

JATIN KUMAR JANGID

 

19

15

17

 

 

 

 

 

 

 

 

23

PAWAN SINGH

 

14

14

22

 

 

 

 

 

 

 

 

24

SANDEEP SINGH RAJPUT

 

13

10

11