Attendance Of Trainee

Mechanic Motor Vehicle Sr.

SN

Name Of The Trainee

August 14

September 22

October 19

November 24

December

January

February

March

April

May

Jun

July

01

LAVKUSH CHOUDHARY

08

19

19

19

 

 

 

 

 

 

 

 

02

SOHAN SINGH

10

14

14

22

 

 

 

 

 

 

 

 

03

AMAN KUMAR SAINI

14

10

18

20

 

 

 

 

 

 

 

 

04

ROHIT KAHAR

14

20

18

15

 

 

 

 

 

 

 

 

05

CHINTU SINGH NARUKA

09

17

17

22

 

 

 

 

 

 

 

 

06

JAGAT SAINI

13

16

15

19

 

 

 

 

 

 

 

 

07

MONU SAINI

12

20

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

08

SHAILENDRA SINGH RATHOR

09

17

17

20

 

 

 

 

 

 

 

 

09

MUSTAK KHAN

09

13

18

23

 

 

 

 

 

 

 

 

10

SACHIN GUPTA

12

16

16

20

 

 

 

 

 

 

 

 

11

SAHIL KHAN

12

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

12

RAJESH SAINI

08

17

19

18

 

 

 

 

 

 

 

 

13

SHISHPAL NATH

12

14

17

21

 

 

 

 

 

 

 

 

14

PRADEEP KUMAR

13

20

18

22

 

 

 

 

 

 

 

 

15

ARBAJ KHAN

10

20

16

18

 

 

 

 

 

 

 

 

16

RAHUL KUMAR MEENA

14

21

18

24

 

 

 

 

 

 

 

 

17

ANKIT SAINI

13

12

17

19

 

 

 

 

 

 

 

 

18

KHUSHI RAM CHOUDHARY

12

12

17

14

 

 

 

 

 

 

 

 

19

SHEESH RAM JAT

13

13

18

20

 

 

 

 

 

 

 

 

20

SUNIL

12

16

16

20