Attendance Of Trainee

Welder I

SN

Name Of The Trainee

August 10

September 22

October 19

November 24

December

January

February

March

April

May

Jun

July

01

KOMAL VERMA

10

22

19

23

 

 

 

 

 

 

 

 

02

SHIWANI NIDHANIYA

10

16

16

24

 

 

 

 

 

 

 

 

03

TARA YADAV

10

22

19

24

 

 

 

 

 

 

 

 

04

PREM PRAKASH BAIRWA

10

22

09

17

 

 

 

 

 

 

 

 

05

RAHUL

10

20

17

19

 

 

 

 

 

 

 

 

06

RAVI SAINI

10

22

15

22

 

 

 

 

 

 

 

 

07

AJEET KUMAR

10

22

19

23

 

 

 

 

 

 

 

 

08

AJAY KUMAR

10

22

19

24

 

 

 

 

 

 

 

 

09

BALVINDRA SINGH

10

22

16

23

 

 

 

 

 

 

 

 

10

AASHISH SAINI

10

13

09

01

 

 

 

 

 

 

 

 

11

MANISH KUMAR BAIRWA

10

20

16

22

 

 

 

 

 

 

 

 

12

GOPAL PRAJAPAT

10

15

09

23

 

 

 

 

 

 

 

 

13

SANU KUMAR JANGID

10

22

17

22

 

 

 

 

 

 

 

 

14

GAJENDRA SAIN

10

22

19

24

 

 

 

 

 

 

 

 

15

BALRAJ

10

22

19

22

 

 

 

 

 

 

 

 

16

HARIOM MEENA

10

16

13

23

 

 

 

 

 

 

 

 

17

SURESH CHAND MEENA

10

18

18

22

 

 

 

 

 

 

 

 

18

PINTU SAINI

10

22

16

23

 

 

 

 

 

 

 

 

19

SURENDRA KUMAR MEENA

10

21

16

22

 

 

 

 

 

 

 

 

20

GIRDHARI LAL YOGI

10

21

17

22