Principal Contact No. :  M.N. 9413075835
Fax No. : 01567222035
Land Line No. : 01567222035
GI contact No. : 9351609622
Email :  iti_ratangarh@yahoo.co.in
Website Adress www.livelihood/en/itiratangarh-churu