Progress card-E/M-Jr.

SN

Trainees Name

Monthly Test-I

Monthly Test-II

Monthly Test-III

Monthly Test-IV

Monthly Test-V

TH

PR

WS

ED

TH

PR

WS

ED

TH

PR

WS

ED

TH

PR

WS

ED

TH

PR

WS

ED

01

VIMAL KUMAR GURJAR

18

75

6

14

08

70

6

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

AMARSINGH MALI

16

70

5

13

12

72

8

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

NIKHIL KUMAR JANGID

15

70

6

16

14

72

8

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

SHER SINGH DAVARIYA

14

70

5

16

12

72

6

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

RAMLAL GURJAR

16

75

6

12

17

75

6

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

SANJESH SAINI

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

SHRI RAM GURJAR

17

78

5

13

12

75

5

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

JITENDRA KUSHWAHA

16

75

5

15

18

77

6

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

VIJENDRA SAINI

15

70

6

11

17

75

6

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

MANKESH PRAJAPAT

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

RAUNAK KUMAR YOGI

A

A

6

16

10

70

7

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

SANTOSH MALI

16

78

5

15

12

75

6

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

KHEMRAJ MALI

14

75

6

13

10

70

6

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

CHATURBHUJ PRAJAPAT

18

80

6

14

19

80

7

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

GANPAT SINGH JADON

13

75

5

15

18

80

6

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

MANOJ KUMAR SAIN

13

70

5

15

17

70

6

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

TINKU JOGI

14

70

6

14

17

72

7

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

SAGAR MAHAWAR

17

80

6

14

13

75

8

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

RAVIKESH MEENA

19

80

5

13

13

75

8

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

VISHAL SINGH RAJPUT

16

75

6

14

14

70

7

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

GOVIND PAHADIYA

15

75

6

15

13

72

9

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

HANSRAJ MEENA

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

RAVI KUMAR BAIRWA

16

75

5

13

11

70

8

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

RAHUL KUMAR SAIN

16

78

6

14

20

80

9

16