Placement officer :- SH. SHYAM SUNDERSHARMA  ( G.I - IT I SIKAR )