Faculty

S.No. Name Designation Date of Joining Contact No. Email Address
1 Mr. Sushil Kumar Jandu Principal 30/09/2019 9413515435 sushiljandu1967@gmail.com
2 Mr. Shankar Lal Group Instructor 30/07/2021 9413542269 shankarlal5667@gmail.com
3 Mr. Bhagirath Ram Group Instructor 16/08/2021 9828763645 bhagirath.chhimpa@gmail.com
S.No. Name Designation Trade Date of Joining Contact No. Email Address
1 Mr. Yashpal Pathania Sr. Instructor Fitter 25/07/2018 9460027114 yspathania03@gmail.com
2 Mr. Vijender Singh Sr. Instructor Fitter 04/09/2018 9461078589 swami12166@gmail.com
3 Mr. Vijaypal Dhiman Sr. Instructor Turner 21/08/2021 9414403290 vijaypal3290@gmail.com
4 Mr. Hans Raj Jr. Instructor Mechanic (Tractor)  19/05/2018 9413229182 hansr.3949@gmail.com
5 Mr. Shyam Lal Jr. Instructor Wireman 07/05/2002 9414512010 shyamlal9414@gmail.com
6 Mr. Dharampal Pathra Jr. Instructor Electrician   9460855922 dharmpalpathra3012@gmail.com
7 Mr. Rajeev Makkar Jr. Instructor Welder 28/11/2020 9587424931 rajeevmakkar1710@gmail.com
8 Mrs. Mamta Jr. Instructor COPA 12/04/2020 8955473252 mamtabhati221992@gmail.com
9 Mr. Mukesh Kumar Lohora Jr. Instructor Electronics Mechanic  12/10/2020 9414651993 mukeshlohora@gmail.com
10 Mr. Rajveer Singh Jr. Instructor RAC Technician 01/12/2021 9811766091 mailtorajveers@gmail.com
11 Mrs. Babli Jr. Instructor Electrician 31/07/2021 9929186239 bb4661394@gmail.com
S.No. Name Designation Date of Joining Contact No. Email Address
1 Mrs. Rubi Goyal Jr. Accountant 07/01/2017 9414777198 rubygupta1683@gmail.com
2 Mr. Hari Singh Bhaskar Asst. Administrative Officer      
3 Mr. Gyan Chand Sharma Sr. Assistant   9414508195 gyansharma977@gmail.com
4 Ms. Poonam Jr. Assistant 10/08/021 8690052510 monurm999@gmail.com
S.No. Name Designation Date of Joining Contact No. Email Address
1 Mr. Jai Parkash Workshop Attendant 10/11/1987 9928534560 jayprakashnayaran026@gmail.com
2 Mr. Jethmal Class IV 27/09/1988 9461225808 jethmal808@gmail.com
3 Mr. Ramer Kumar Class IV 10/03/2016 9799742240 ramerkumar72@gmail.com
4 Mr. Raja Ram Class IV 18/08/2003 9928964266 rajarambirda1965@gmail.com