Session 2021-22

Trade: 421-Computer Operator and Programming Assistant (NSQF) 

Sr. No. Registration Number State Registration No. Name DOB Father/Guardian Name Shift Unit
1 R210808018374 902224201082100143   BALJEET SINGH 26-Feb-05 BALWANT SINGH 1 1
2 R210808018375 902224201082100150   JASHANDEEP SINGH 29-Apr-04 SALVINDER SINGH 1 1
3 R210808018376 902224201082100148   ANMOL SINGH SANDHU 15-Dec-01 JAGJEET SINGH SANDHU 1 1
4 R210808018377 902224201082100137   VIJAY KUMAR 02-Jan-02 ASHOK KUMAR 1 1
5 R210808018378 902224201082100139   GOVIND KUMAR 04-Jul-04 GANPAT SHAH SONI 1 1
6 R210808018379 902224201082100149   KASHISH SAIN 04-Mar-05 RAJ KUMAR 1 1
7 R210808018380 902224201082100146   MOHIT SAIN 05-Dec-00 AATMA RAM SAIN 1 1
8 R210808027947 902224201082100141   PANKAJ YADAV 03-Jun-04 MADAN SINGH YADAV 1 1
9 R210808018381 902224201082100138   SAHIL VERMA 30-Aug-05 KALURAM 1 1
10 R210808018382 902224201082100145   MANDEEP SINGH 13-Aug-00 SUKHDEV SINGH 1 1
11 R210808018383 902224201082100136   VIMAL KUMAR 06-Feb-01 DHARMENDER 1 1
12 R210808018384 902224201082100147   PAWAN KUMAR 06-Nov-03 HEERA LAL 1 1
13 R210808018385 902224201082100142   SHEELA 15-Aug-84 NATHU RAM 1 1
14 R210808018386 902224201082100144   DALJEET KAUR 31-Jul-95 TARA SINGH 1 1
15 R210808018387 902224201082100152   YOGESH 12-Jul-04 GAGAN KUMAR 1 1
16 R210808018388 902224201082100151   AVTAR SINGH 05-Aug-04 KARNAIL SINGH 1 1
17 R210808018389 902224201082100153   KESHAV TIWARI 14-Jan-01 GOVIND TIWARI 1 1
18 R210808018390 902224201082100154   JAYANT CHOUHAN 17-Mar-02 SUBHASH SINGH CHOUHAN 1 1
19 R210808018391 902224201082100156   DINESH 26-Oct-04 JAGDISH 1 1
20 R210808018392 902224201082100155   HARRY 14-May-02 SANTOSH SINGH 1 1
21 R210808018393 902224201082100158   VIJAY 09-Apr-04 JAGDISH 1 1
22 R210808018394 902224201082100159   DINESH 06-Apr-99 RATTIRAM 1 1
23 R210808018395 902224201082100160   HIMANI 21-Sep-03 KAILASH SANKHLA 2 1
24 R210808018396 902224201082100161   ALISHA 01-Jan-01 DAULAT RAM 2 1
25 R210808018397 902224201082100165   ABHILASHA 26-Jun-91 HARDYAL ARORA 2 1
26 R210808018398 902224201082100166   RENU DEVI 02-Jan-01 RAMESHWER LAL 2 1
27 R210808018399 902224201082100169   CHANDA 12-Aug-95 RAMDHANI 2 1
28 R210808018400 902224201082100163   MAMTA 21-Aug-01 MAHENDER KUMAR 2 1
29 R210808018401 902224201082100167   SARITA 11-Feb-00 RAMJOR 2 1
30 R210808018402 902224201082100170   RENU VERMA 15-Oct-97 SHUBH KARAN 2 1
31 R210808018403 902224201082100173   NIDHI BANSAL 10-Apr-01 TARSAM KUMAR 2 1
32 R210808018404 902224201082100172   Monika 22-Jul-88 Resham Lal 2 1
33 R210808018405 902224201082100171   NISHA KAUSHIK 14-Sep-92 BHUPENDER KAUSHIK 2 1
34 R210808018406 902224201082100174   SANTOSH RANI 05-Jul-91 SHYAM LAL 2 1
35 R210808018407 902224201082100168   SHAFRIN 21-Jun-99 NIYAMAT ANSARI 2 1

Trade: 504-Mechanic (Tractor) (NSQF)

Sr. No. Registration Number State Registration No. Name DOB Father/Guardian Name Shift Unit
1 R210808027950 902220201082100036   GURPREET SINGH 08-Feb-05 JARNAIL SINGH 1 1
2 R210808027951 902220201082100029   SHYOPRAKASH 19-Sep-04 RAMPRATAP 1 1
3 R210808044509 902220201082100031   NISHANDEEP SINGH 20-Aug-03 TERSEM SINGH 1 1
4 R210808027952 902220201082100033   AMAN KUMAR 07-Dec-00 RAVI KUMAR 1 1
5 R210808027953 902220201082100034   GURPREET SINGH 20-Aug-05 TERSEM SINGH 1 1
6 R210808018497 902220201082100025   MOHIT NAYAK 25-Jun-02 GIRDHARI LAL 1 1
7 R210808027954 902220201082100026   SUNIL 30-Mar-05 GANESHA RAM 1 1
8 R210808027955 902220201082100032   MOHIT 17-Mar-04 MANOHAR LAL 1 1
9 R210808019787 902220201082100037   AJAY KUMAR 04-Jul-02 MOHAN LAL 1 1
10 R210808027956 902220201082100038   RAHUL 21-Jun-04 KRISHAN KUMAR 1 1
11 R210808027957 902220201082100039   SANJAY KUMAR 05-Jul-01 BUDH RAM 1 1
12 R210808019788 902220201082100040   NOOR SINGH 12-Nov-01 MATHUR KUMAR 1 1
13 R210808018498 902220201082100041   RAJEEV 12-Feb-99 DEVILAL 1 1
14 R210808019789 902220201082100042   ANIL KUMAR 15-Apr-02 SUBHASH CHANDRA 1 1
15 R210808018499 902220201082100043   SUNIL KUMAR 07-May-01 SARJEET SINGH 1 1
16 R210808019790 902220201082100044   ANKIT KUMAR 20-Dec-04 SHARAWAN KUMAR 1 1
17 R210808027958 902220201082100027   RAJESH 02-Jul-06 SURENDER KUMAR 1 1

Trade: 515-Mechanic Diesel (NSQF)

Sr. No. Registration Number State Registration No. Name DOB Father/Guardian Name Shift Unit
1 R210808018515 924220101082100002   PRADEEP 09-Sep-04 KARNI SINGH 1 1
2 R210808018516 924220101082100001   SATNAM SINGH 28-Sep-02 VAKIL SINGH 1 1
3 R210808018517 924220101082100003   INDERJEET 30-Mar-03 BALKAR SINGH 1 1
4 R210808018518 924220101082100004   AMAN DEEP SINGH 01-Jul-02 TERSEM SINGH 1 1
5 R210808044514 924220101082100005   SAHIL 03-May-03 BALRAM 1 1
6 R210808018519 924220101082100006   DEEPAK 22-Oct-05 PHOOL CHAND 1 1
7 R210808018520 924220101082100007   SUDHEER KUMAR 25-Jun-02 RAM RATAN 1 1
8 R210808018521 924220101082100008   NEERAJ SHARMA 21-Apr-01 PAWAN KUMAR 1 1
9 R210808018522 924220101082100009   BHANU PARTAP 26-Nov-03 KRISHAN LAL 1 1
10 R210808018523 924220101082100010   AARYAN SHIVAN 28-Mar-00 RAJESH SHIVAN 1 1
11 R210808018524 924220101082100011   VIKAS KUMAR 22-Aug-99 VISHVANATH BHAGAT 1 1
12 R210808018525 924220101082100012   Rohit Rai 05-Jul-02 Ramu Rai 1 1
13 R210808018526 924220101082100013   PRADEEP KUMAR 21-Aug-01 DEVI LAL 1 1
14 R210808018527 924220101082100014   MUKESH KUMAR 26-Aug-06 SHYORAM 1 1
15 R210808018528 924220101082100015   RAKESH KUMAR 08-Aug-06 SHYAM SUNDAR 1 1
16 R210808018529 924220101082100019   HARDEEP SINGH 01-Feb-00 KRISHAN SINGH 1 1
17 R210808018530 924220101082100017   VIJAY KUMAR 10-Aug-97 MOHAN LAL 1 1
18 R210808018531 924220101082100020   Sukhjindra Singh 21-Feb-03 Tahal Singh 1 1
19 R210808018532 924220101082100021   Pankaj Kumar 22-Apr-05 Ramkishan 1 1
20 R210808018533 924220101082100023   POOJA KARDWAL 28-May-98 BRIJ MOHAN KARDWAL 1 1
21 R210808018534 924220101082100024   LALIT SHARMA 11-Sep-00 PURAN RAM SHARMA 1 1
22 R210808018535 924220101082100016   NARESH VERMA 23-Jul-03 MAHAVEER PRASHAD 1 1
23 R210808018536 924220101082100022   JEEVAN VERMA 14-Dec-99 BALRAM VERMA 1 1
24 R210808018500 902220101082100020   AMIT KUMAR 18-Jan-05 JASVEER SINGH 2 1
25 R210808035498 902220101082100014   ANIL KUMAR 12-Sep-03 HARISH CHANDER 2 1
26 R210808018501 902220101082100016   PRASHANT 12-Sep-06 KESHAR DEV 2 1
27 R210808018502 902220101082100010   MANISH KUMAR 19-Jul-05 CHUNI LAL 2 1
28 R210808035499 902220101082100019   ABHAY 01-Jan-06 ANAND KUMAR 2 1
29 R210808044510 902220101082100009   YASHPAL 23-Jun-04 CHANDU LAL 2 1
30 R210808018503 902220101082100018   anurag 08-Dec-04 parbhuram 2 1
31 R210808018504 902220101082100008   PIYUSH 13-Oct-04 RAJENDER KUMAR 2 1
32 R210808018505 902220101082100021   HARPREET SINGH 16-Aug-03 KULDEEP SINGH 2 1
33 R210808018506 902220101082100001   KAPIL DEV 30-Aug-05 DAYAKRISHAN 2 1
34 R210808018507 902220101082100004   GURSEVAK SINGH 05-Nov-99 GURMEET SINGH 2 1
35 R210808018508 902220101082100013   GURVINDER SINGH 28-Mar-04 KALA SINGH 2 1
36 R210808044511 902220101082100015   SRIRAM SHARMA 21-Oct-05 MOHAN LAL SHARMA 2 1
37 R210808044512 902220101082100017   ARMAN ALI 12-Apr-04 SAJID ALI 2 1
38 R210808044513 902220101082100003   YOGRAJ 29-Oct-03 SURENDER 2 1
39 R210808018509 902220101082100006   sonu 05-Jan-02 mani ram 2 1
40 R210808018510 902220101082100002   karan 17-Sep-03 RAM SAWROOP 2 1
41 R210808018511 902220101082100007   ANIL KUMAR 26-Sep-97 KRISHAN LAL 2 1
42 R210808018512 902220101082100012   MANJU DEVI 05-Dec-93 HARBANS LAL 2 1
43 R210808018513 902220101082100023   PARAS GURUM 20-Sep-05 KARAN GURUM 2 1
44 R210808018514 902220101082100024   Gursewak Singh 17-Jun-99 Nachhatar Singh 2 1
45 R210808044515 902220101082100022   KISHAN KUMAR 18-Sep-03 GANGAVISHAN 2 1

Trade: 543-Plumber (NSQF)

Sr. No. Registration Number State Registration No. Name DOB Father/Guardian Name Shift Unit
1 R210808018537 902220901082100002   HARDEEP SINGH 11-Feb-04 JASVEER SINGH 1 1
2 R210808018538 902220901082100004   LAKHVINDER SINGH 06-May-01 SUKHDEV SINGH 1 1
3 R210808018539 902220901082100005   HARSH THAKKAR 24-Mar-94 ASHWANI THAKKAR 1 1
4 R210808018540 902220901082100006   SURESH KUMAR 18-Jun-03 NANU RAM 1 1
5 R210808018541 902220901082100001   RAHUL SWAMI 21-Apr-03 KANWAR SAIN SWAMI 1 1
6 R210808018542 902220901082100003   ASHOK KUMAR 03-Apr-96 SUBHASH CHANDRA 1 1

Trade: 554-Sewing Technology (NSQF) 

Sr. No. Registration Number State Registration No. Name DOB Father/Guardian Name Shift Unit
1 R210808018558 902224701082100063   CHANDNI 15-Feb-97 SATYA DEV 1 1
2 R210808018559 902224701082100054   NIKITA 20-Jul-97 NARESH KUMAR 1 1
3 R210808018560 902224701082100056   HEENA 18-Feb-99 KRISHAN LAL 1 1
4 R210808039720 902224701082100057   POOJA 20-Jul-98 MOHAN LAL 1 1
5 R210808039721 902224701082100061   SUMAN DEVI 10-Jun-98 OM PRAKASH 1 1
6 R210808018561 902224701082100059   PRIYANKA SONI 18-Oct-98 PRAHLAD SONI 1 1
7 R210808027961 902224701082100055   MANJU DEVI 11-Feb-88 PRITHVI RAJ 1 1
8 R210808027962 902224701082100060   SARITASUMAN 26-Oct-86 DULI CHAND 1 1
9 R210808018562 902224701082100062   SUNITA RANI 05-Apr-90 AMAR CHAND 1 1
10 R210808018563 902224701082100065   DIVYA RANI 04-Jul-94 HARI KRISHAN JASUJA 1 1
11 R210808018564 902224701082100067   KANCHAN 07-Feb-01 DARSHAN LAL 1 1
12 R210808018565 902224701082100068   POOJA GAUR 07-Sep-99 SHRINATH 1 1
13 R210808027963 902224701082100069   MANPREET KAUR 13-Sep-92 MUKHTIAR SINGH 1 1
14 R210808027964 902224701082100070   RENU FOGAAT 15-Jan-91 RAJENDER 1 1
15 R210808039722 902224701082100071   SUNITA RANI 14-Jun-88 OM PARKASH 1 1
16 R210808044516 902224701082100072   BHAWANA 08-Aug-98 PAWAN KUMAR 1 1
17 R210808018567 902224701082100074   KAJAL 12-Aug-99 MALKIT SINGH 1 1
18 R210808018568 902224701082100075   POOJA CHOUHAN 04-Oct-92 BALWANT SINGH 1 1
19 R210808018572 902224701082100058   MANPREET KOUR 01-Jul-99 AMRIK SINGH 1 1
20 R210808018566 902224701082100073   JASVEER KAUR 15-Apr-91 JARNAIL SINGH 2 1
21 R210808018569 902224701082100076   ANITA 18-Sep-00 MADAN MOHAN SHARMA 2 1
22 R210808018570 902224701082100077   SHIVANI TANWAR 07-Jul-04 VIKAS 2 1
23 R210808044517 902224701082100078   VANDANA KAUSHIK 08-Aug-87 BHUPENDER KAUSHIK 2 1
24 R210808044518 902224701082100081   PINKY 06-Aug-99 AADRAM 2 1
25 R210808018571 902224701082100082   ANUPAMA 02-Nov-93 JAGDISH PRASAD 2 1
26 R210808039723 902224701082100080   SONIKA 20-May-87 MAHADEV PRASAD 2 1
27 R210808039724 902224701082100079   RITU VERMA 17-Aug-96 BHAGIRATH VERMA 2 1
28 R210808039725 902224701082100066   Saroj rani 02-May-95 Ramchandra 2 1

Trade: 565-Stenographer & Secretarial Assistant (Hindi) (NSQF)

Sr. No. Registration Number State Registration No. Name DOB Father/Guardian Name Shift Unit
1 R210808018573 902226001082100176   GAUTAM BISHNOI 19-Jul-00 HETRAM BISHNOI 1 1
2 R210808018574 902226001082100177   KIRNA 13-Aug-04 BABU LAL 1 1
3 R210808018575 902226001082100185   PAYAL 06-May-05 ANIL KUMAR 1 1
4 R210808018576 902226001082100179   RAJESH 25-Nov-99 KHAYALI RAM 1 1
5 R210808018577 902226001082100184   VANDANA YADAV 17-Jun-03 VIDHI CHAND YADAV 1 1
6 R210808018578 902226001082100175   ramesh kumar 29-Nov-02 jai prakash 1 1
7 R210808018579 902226001082100180   RASHMI SHARMA 04-Jul-96 DALIP SHARMA 1 1
8 R210808018580 902226001082100188   MANISH KUMAR 01-Jul-01 RAM LAL 1 1
9 R210808018581 902226001082100189   ANIL JYANI 20-Aug-00 SUBHASH JYANI 1 1
10 R210808018582 902226001082100190   PAYAL 11-Dec-96 KULVINDER KUMAR 1 1
11 R210808018583 902226001082100183   UGAR SEN 16-Aug-01 SARJEET KUMAR 1 1
12 R210808018584 902226001082100192   UPASANA 10-Jan-06 BHAGAT RAM 1 1
13 R210808018589 902226001082100196   PRAVINDER KOUR 18-Sep-04 NAJAM SINGH 1 1
14 R210808018599 902226001082100207   JAISHREE 09-Jul-05 UMASHANKAR 1 1
15 R210808018601 902226001082100209   SANJNA 02-Jun-96 BHAGWANA RAM 1 1
16 R210808018607 902226001082100187   KAREENA 14-Apr-02 SHOBH NATH 1 1
17 R210808018608 902226001082100182   SUNENA 22-Apr-94 RAJ KUMAR 1 1
18 R210808018609 902226001082100195   SHESH KIRAN 08-Oct-03 DHAN RAJ 1 1
19 R210808018585 902226001082100193   PRITHVI RAJ 25-Aug-04 BHAGAT RAM 2 1
20 R210808018586 902226001082100194   KARAN 25-Dec-03 MAHENDRA KUMAR 2 1
21 R210808018587 902226001082100197   AASHISH VERMA 13-Aug-02 PAWAN KUMAR 2 1
22 R210808018588 902226001082100198   KOMAL BALA 07-May-01 VEDPRAKASH 2 1
23 R210808018590 902226001082100200   Dipendra Singh 28-Feb-04 Jagseer Singh 2 1
24 R210808018591 902226001082100199   INDU BALA 26-Sep-94 VADHAVA RAM 2 1
25 R210808018592 902226001082100201   BHUPENDER KUMAR 14-Jul-00 AMRIT PAL VERMA 2 1
26 R210808018593 902226001082100202   NITESH KUMAR 12-Jul-00 SATYA PAL VERMA 2 1
27 R210808018594 902226001082100203   SUBHAM PATWA 15-Sep-04 CHHEDI PRASAD 2 1
28 R210808018595 902226001082100204   SUKHDEV 21-Jun-03 PALA RAM 2 1
29 R210808018596 902226001082100191   RAVINA SWAMI 06-Mar-00 SUKHRAM SWAMI 2 1
30 R210808018597 902226001082100205   PUNEET 26-Dec-02 SAHAB RAM 2 1
31 R210808018598 902226001082100206   KARAMDEEP SINGH 05-Aug-00 JOGENDER SINGH 2 1
32 R210808018600 902226001082100208   AJAY PAL 15-Dec-97 RAMSWAROOP BHATI 2 1
33 R210808018602 902226001082100210   pawan 26-May-04 ranveer 2 1
34 R210808018605 902226001082100211   ANIL KUMAR 25-Jul-01 RAJA RAM 2 1
35 R210808018606 902226001082100212   SONU 09-May-03 KHETA RAM 2 1

Trade: 969-Welder (NSQF)

Sr. No. Registration Number State Registration No. Name DOB Father/Guardian Name Shift Unit
1 R210808027938 902221201082100009   RAHUL KUMAR 19-Aug-04 BRIJLAL 1 1
2 R210808018360 902221201082100007   HARMAN SINGH 13-Jun-03 MOHAN SINGH 1 1
3 R210808018361 902221201082100011   SANJAY KUMAR 06-Jun-99 DINESH KUMAR 1 1
4 R210808039731 902221201082100014   MANJEET CHOUHAN 25-Sep-02 INDRAJ 1 1
5 R210808018362 902221201082100012   ANUJ 13-Oct-03 GOPI RAM 1 1
6 R210808027939 902221201082100010   ASHOK 05-Dec-04 SATISH KUMAR 1 1
7 R210808018365 902221201082100018   SANDEEP KUMAR 15-Jul-94 MANGLA RAM 1 1
8 R210808027940 902221201082100020   LAVISH KUKKAR 09-May-03 BHARAT BHUSHAN 1 1
9 R210808018366 902221201082100021   SUCHITRA SWAMI 08-Jun-96 RAJENDER KUMAR 1 1
10 R210808019785 902221201082100026   JASVINDER SINGH 01-Mar-04 SUKHVEER SINGH 1 1
11 R210808027943 902221201082100030   DURGESHWAR 12-May-02 RAMER KUMAR 1 1
12 R210808018370 902221201082100029   SHILPA RANI 20-Oct-98 RAMER KUMAR 1 1
13 R210808019786 902221201082100031   AKASH RAY 14-Apr-97 JAGDISH RAY 1 1
14 R210808035520 902221201082100032   DIKSHA SAI 31-Dec-95 LICHCHHI RAM SAI 1 1
15 R210808035521 902221201082100033   MOHIT SAI 19-Sep-98 LACHHI RAM 1 1
16 R210808018372 902221201082100008   LOVEPREET SINGH 16-Jun-98 SUKHVINDER SINGH 1 1
17 R210808018363 902221201082100015   PANKAJ PENSIA 10-Jul-03 SOHAN LAL 2 1
18 R210808018364 902221201082100016   VEERPAL KAUR 05-Oct-93 JASVINDER SINGH 2 1
19 R210808018367 902221201082100022   HARPREET KOUR 15-Jan-99 GURTEJ SINGH 2 1
20 R210808018368 902221201082100025   VIKAS 07-May-03 BHADER RAM 2 1
21 R210808018369 902221201082100024   GURPREET SINGH 12-Apr-04 PRAGAT SINGH 2 1
22 R210808027941 902221201082100027   VIJAY 15-Jan-00 SUDHEER KUMAR 2 1
23 R210808027942 902221201082100028   SANJAY KUMAR 17-Aug-00 PURAN CHAND 2 1
24 R210808035522 902221201082100034   ANITA 15-Oct-96 RAJENDER KUMAR 2 1
25 R210808018371 902221201082100035   AMANDEEP SINGH 13-Dec-97 AMICHAND 2 1