WIREMAN 

Trade. Name-wireman

S.N

Name

Monthly Test-1 November-2021

Monthly Test-2 December2021

Monthly Test-3

January-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nand lal dukia

14

81

7

16

13

80

6

15

12

81

7

14

2

Sachin Dukia

15

81

7

15

12

81

5

13

13

80

6

12

3

Kartik dan chanran

14

80

6

14

13

80

6

12

12

81

5

14

4

Deepak prajapat

14

81

6

13

12

79

4

13

12

80

5

12

5

Ramdhan kevatia

13

81

6

13

11

81

5

14

13

80

7

15

6

Krishan bhati

15

82

7

13

14

81

7

14

15

81

6

13

7

Jafar husain

14

82

7

15

15

82

8

16

16

82

8

17

8

Sanjay khileri

13

80

6

13

14

80

5

15

12

81

6

13

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELECTRICIAN JR

   

Sn

Name of student

September

October

november

December  

Theory

Pre.

Theory

Pre

Theory

Pre.

theory pre      

1

HEMAND KUMAR

69%

50%

69%

61%

76%

65%

72% 61%

2

KARANI SINGH

100%

94%

92%

87%

95%

86%

94% 87%

3

ANKIT PRAJAPAT

62%

75%

73%

77%

82%

81%

78% 80%

4

ALBAX

50%

28%

65%

45%

66%

42%

70% 42%

5

SAJID

37%

33%

58%

46%

58%

42%

58% 37%

6

ARVIND YADAV

75%

53%

81%

52%

82%

51%

78% 54%

7

GOVINDRAM PRAJAPAT

87%

92%

88%

89%

92%

90%

90% 87%

8

SURENDRA MEGHWAL

87%

97%

88%

91%

92%

90%

92% 90%

9

MEERA BHAT

100%

97%

100%

95%

100%

95%

98% 93%

10

RAVIKANT SHARMA

75%

56%

81%

64%

71%

62%

72% 62%

11

SARSWATI KSWAN

100%

92%

96%

91%

95%

87%

84% 80%

12

MOHAMAD JAYAD

69%

61%

73%

57%

61%

50%

58% 50%

13

LOKES PRAJAPAT

81%

75%

77%

59%

84%

72%

86% 74%

14

GOPAL PRAJAPAT

81%

64%

85%

70%

87%

72%

86% 74%

15

SURENDRA BAKOLIYA

63%

73%

82%

79%

79%

74%

71% 68%

16

DEVILAL

76%

79%

81%

83%

93%

83%

78% 71%

17

OMPRAKASH SARAN

78%

77%

87%

90%

89%

75%

92% 77%

18

SUNIL KUMAR SAINI

74%

73%

87%

90%

89%

75%

87% 77%

19

ROHIT BHARGAV

ADMITTED ON 

11-10-2019

100%

100%

82%

76%

57% 50%

20

NARENDRA HARSHWAL

25%

33%

60%

62%

58%

66%

80% 81%TRADE NAME & UNIT-1 Electrician
S.N


Name of student


Monthly Test-1 Nov


Monthly Test-2 decembe 2021


Monthly Test-3 January 2022
TH


PR


WS


ED


TH


PR


WS


ED


TH


PR


WS


ED
1


Bhgiratha Martiya


17


84


08


17


06


86


09


18


 


 


 


 
2


Kosal Sharma


17


82


08


17


05


83


08


18


 


 


 


 
3


Amith Daka


17


78


06


16


07


74


07


15


 


 


 


 
4


Punam Bhgavi


14


79


08


16


06


84


09


18


 


 


 


 
5


Depandar Singh


11


74


06


14


03


74


05


12


 


 


 


 
6


Sani Kumar


10


81


06


15


03


76


07


16


 


 


 


 
7


Vandana Bhgavi


08


75


06


15


05


78


07


16


 


 


 


 
8


Punith Kumar


10


78


07


16


05


81


08


16


 


 


 


 
9


Omparkas God


17


78


07


16


08


75


05


12


 


 


 


 
10


Sunil Jaat


18


83


09


17


10


81


08


17


 


 


 


 
11


Natraj


18


77


08


17


04


84


08


16


 


 


 


 
12


Chanda Regar


11


76


06


16


05


82


06


17


 


 


 


 
13


Dedala Parjapat


15


76


07


15


08


76


05


14


 


 


 


 
14


Hsraj Sain


17


79


08


16


05


77


07


15


 


 


 


 
15


Bittu Regar


08


76


05


15


03


76


06


14


 


 


 


 
16


Mohit Aroda


10


77


05


14


02


78


06


12


 


 


 


 
17


Manshi Daka


A


68


05


12


08


73


04


10


 


 


 


 
18


Bhuni Singh


0


69


04


10


01


68


05


10


 


 


 


 
19


Mandod Kumar


82


20


09


17


12


76


08


16


 


 


 


 
20


Vikram Kumar Mida


01


76


05


12


04


71


04


08


 


 


 

TRADE NAME & UNIT-1 Electrician
S.N


Name of student


Monthly Test-1 Nov


Monthly Test-2 decembe 2021


Monthly Test-3 January 2022
TH


PR


WS


ED


TH


PR


WS


ED


TH


PR


WS


ED
1


Bhgiratha Martiya


17


84


08


17


06


86


09


18


 


 


 


 
2


Kosal Sharma


17


82


08


17


05


83


08


18


 


 


 


 
3


Amith Daka


17


78


06


16


07


74


07


15


 


 


 


 
4


Punam Bhgavi


14


79


08


16


06


84


09


18


 


 


 


 
5


Depandar Singh


11


74


06


14


03


74


05


12


 


 


 


 
6


Sani Kumar


10


81


06


15


03


76


07


16


 


 


 


 
7


Vandana Bhgavi


08


75


06


15


05


78


07


16


 


 


 


 
8


Punith Kumar


10


78


07


16


05


81


08


16


 


 


 


 
9


Omparkas God


17


78


07


16


08


75


05


12


 


 


 


 
10


Sunil Jaat


18


83


09


17


10


81


08


17


 


 


 


 
11


Natraj


18


77


08


17


04


84


08


16


 


 


 


 
12


Chanda Regar


11


76


06


16


05


82


06


17


 


 


 


 
13


Dedala Parjapat


15


76


07


15


08


76


05


14


 


 


 


 
14


Hsraj Sain


17


79


08


16


05


77


07


15


 


 


 


 
15


Bittu Regar


08


76


05


15


03


76


06


14


 


 


 


 
16


Mohit Aroda


10


77


05


14


02


78


06


12


 


 


 


 
17


Manshi Daka


A


68


05


12


08


73


04


10


 


 


 


 
18


Bhuni Singh


0


69


04


10


01


68


05


10


 


 


 


 
19


Mandod Kumar


82


20


09


17


12


76


08


16


 


 


 


 
20


Vikram Kumar Mida


01


76


05


12


04


71


04


08


 


 


 

TRADE NAME & UNIT-1 Electrician

S.N

Name of student

Monthly Test-1 Nov

Monthly Test-2 decembe 2021

Monthly Test-3 January 2022

TH

PR

WS

ED

TH

PR

WS

ED

TH

PR

WS

ED

1

Bhgiratha Martiya

17

84

08

17

06

86

09

18

 

 

 

 

2

Kosal Sharma

17

82

08

17

05

83

08

18

 

 

 

 

3

Amith Daka

17

78

06

16

07

74

07

15

 

 

 

 

4

Punam Bhgavi

14

79

08

16

06

84

09

18

 

 

 

 

5

Depandar Singh

11

74

06

14

03

74

05

12

 

 

 

 

6

Sani Kumar

10

81

06

15

03

76

07

16

 

 

 

 

7

Vandana Bhgavi

08

75

06

15

05

78

07

16

 

 

 

 

8

Punith Kumar

10

78

07

16

05

81

08

16

 

 

 

 

9

Omparkas God

17

78

07

16

08

75

05

12

 

 

 

 

10

Sunil Jaat

18

83

09

17

10

81

08

17

 

 

 

 

11

Natraj

18

77

08

17

04

84

08

16

 

 

 

 

12

Chanda Regar

11

76

06

16

05

82

06

17

 

 

 

 

13

Dedala Parjapat

15

76

07

15

08

76

05

14

 

 

 

 

14

Hsraj Sain

17

79

08

16

05

77

07

15

 

 

 

 

15

Bittu Regar

08

76

05

15

03

76

06

14

 

 

 

 

16

Mohit Aroda

10

77

05

14

02

78

06

12

 

 

 

 

17

Manshi Daka

A

68

05

12

08

73

04

10

 

 

 

 

18

Bhuni Singh

0

69

04

10

01

68

05

10

 

 

 

 

19

Mandod Kumar

82

20

09

17

12

76

08

16

 

 

 

 

20

Vikram Kumar Mida

01

76

05

12

04

71

04

08

 

 

 

 

 


 


 


 

MR&AC unit 1st

Sn

Name of student

September

October

november

Theory

Pre.

Theory

Pre

Theory

Pre.

1

Ram lal kaswan

84%

59%

87%

81%

88%

86%

2

Parveen kumar guleriya

74%

55%

80%

76%

85%

82%

3

Mukesh kumar

94%

69%

97%

92%

97%

94%

4

Bajarang dan

94%

68%

97%

90%

92%

89%

5

Mo. Hameed

79%

59%

83%

81%

85%

84%

6

Ramesh bijaraniya

84%

64%

87%

83%

88%

86%

7

Shelendra shekhawat

68%

55%

77%

78%

76%

77%

8

Sharukh

58%

53%

63%

67%

64

70%

9

Mo.mubarik

74%

59%

80%

80%

78%

83%

10

Abdul aziz

89%

64%

90%

85%

85%

82%

11

Mahaveer dan

89%

66%

93%

85%

95%

87%

12

Arbaj khan

53%

48%

63%

69%

69%

73%

13

Vishal

63%

64%

70%

78%

71%

78%

14

Irfan gopalpuriya

63%

50%

77%

76%

78%

79%

15

Kaluram meghwal

89%

65%

80%

78%

80%

78%

16

Manish kumar chouchan

68%

61%

80%

85%

83%

88%

17

Amjad ali

74%

53%

83%

70%

78%

70%

18

Dilshad khokhar

48%

37%

57%

54%

61%

62%

19

Samir

-

-

100%

91%

83%

88%

20

ABDUL QAYYOOM KHAN

 

-

-

00

00

00

00

21

Mo. Yusuf

-

-

0

0

0

0

22

Ram sing

-

-

66%

75%

33%

28%

23

Radhesyam jat

-

-

33%

50%

53%

46%

24

Manoj kumar meghwal

-

-

0

25%

73%

85%

DIESEL MECHANIC UNIT 2

   

Sn

Name of student

September

October

november

december  

Theory

Pre.

Theory

Pre

Theory

Pre.

theory pre.      

1

SANTOSH KUMAR NAYAK

   

66%

53%

83%

71%

80 73

2

ASARAF BEHLEM

   

56%

53%

67%

59%

86 68

3

ALTAF HUSAIN

58%

70%

75%

43%

84%

80%

78 64

4

ABU TALIB SILAWAT

92%

79%

89%

79%

84%

87%

72 77

5

MOHAMMED KHALID

66%

70%

45%

58%

50%

34%

50 51

6

SANJAY GULERIA

83%

70%

89%

90%

84%

75%

93 81

7

HANUMAN POONIA

   

81%

69%

92%

79%

92 77

8

PURNA RAM MEGHWAL

75%

61%

56%

48%

92%

84%

83 73

9

MANOJ KUMAR PRAJAPAT

   

67%

69%

92%

84%

80 78

10

DINESH REGAR

100%

74%

45%

48%

34%

38%

66 60

11

VIKAS JAT

66%

66%

78%

85%

75%

55%

77 73

12

BANWARI GULERIYA

75%

57%

66%

79%

59%

63%

62 67

13

AJAM CHEJARA

100%

62%

78%

65%

100%

92%

88 75

14

KAILASH PRAJAPAT

100%

93%

89%

79%

59%

55%

93 76

15

MADAN LAL

43%

47%

67%

64%

66%

61%

86 69

16

SUNIL KUMAR ARYA

72%

54%

45%

37%

75%

71%

86 62

17

BANWARI SWAMI

 

 

100%

81%

67%

75%

93 85

18

MANNI RAM

 

 

100%

81%

92%

84%

100 90

19

ANAND SAINI

 

 

100%

90%

59%

63%

86 75

20

ZAKIR SYED

 

 

100%

81%

59%

59%

72 62

 

 

 

 

 

 

 

 

   

MR&AC UNIT  2ND

   

Sn

Name of student

September

October

november

december  

Theory

Pre.

Theory

Pre

Theory

Pre.

theory pre    

1

SHAHNAWAZ GOURI

84%

82%

87%

79%

83%

70%

87% 77%

2

IRSHAD SAEEN

100%

97%

97%

92%

95%

83%

96% 87%

3

SAYED MOH.FIROJ

74%

71%

70%

74%

71%

66%

70% 65%

4

MOHD AASIF CHOUHAN

68%

76%

77%

79%

81%

63%

64% 55%

5

MURLIDHAR NAI

85%

87%

71%

79%

75%

77%

62% 54%

6

AYUB

62%

65%

58%

55%

58%

48%

72% 66%

7

AKRAM KHAN

62%

61%

54%

48%

55%

57%

85% 82%

8

ARUN PRAJAPAT

85%

87%

79%

76%

69%

65%

81% 83%

9

GANESHA RAM BAWARI

92%

91%

92%

93%

89%

91%

72% 80%

10

JITENDRA KUMAR DUKIYA

92%

87%

75%

76%

78%

82%

81% 83%

11

SAURABH JANGIR

85%

87%

71%

81%

78%

83%

72% 80%

12

ABDUL REHMAN KHAN

 

69%

65%

71%

71%

72%

70%

77% 70%

13

LOKENDRA SINGH

 

57%

69%

65%

84%

69%

71%

68% 68%

14

SAJID LILGAR

 

29%

15%

39%

31%

26%

18%

   

15

BABU LAL

 

71%

77%

65%

84%

77%

75%

80% 75%

16

RAJESH KUMAR

 

29%

62%

35%

75%

40%

70%

51% 72%

17

RAJU MAROTHIYA

 

 

 

100%

100%

89%

77%

90% 78%

18

VIKAS SINGH

 

 

 

50%

91%

83%

60%

30% 52%

19

RIZWAN BHUTTA

 

 

 

83%

55%

67%

51%

66% 49%

20

RAMESH KUMAR MALI

 

68%

58%

76%

70%

74%

71%

79% 73%

21

PRADEEP KUMAR CHOTIA

 

68%

63%

73%

70%

74%

72%

79% 74%

22

ANAND MANDAR

 

63%

63%

66%

65%

60%

67%

55% 48%

23

VAJID KHAN

 

68%

80%

63%

74%

74%

80%

77% 81%

24

NASIR KHAN

 

74%

75%

80%

81%

83%

78%

85% 79%

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Trade Name & Unit-1 Fitter

S.N

 

Monthly Test-1

Monthly Test-2

Monthly Test-3

TH

PR

WS

ED

TH

PR

WS

ED

TH

PR

WS

ED

1

kesar Singh

09

75

3

10

16

74

4

9

14

76

6

11

2

devas pawar

11

76

3

9

16

76

7

10

14

75

6

12

3

Chander parkas parjapat

11

78

4

12

16

78

8

12

16

80

6

10

4

Manish parjapat

13

78

4

12

16

79

8

13

16

85

7

12

5

Parthve singh

7

69

3

6

14

A

4

A

14

74

6

7

6

Karishn kumar

11

75

3

9

16

77

6

A

A

79

7

11

7

Bhuani singh

7

73

7

8

A

70

A

3

A

72

A

3

8

Rahul sharm

12

78

3

9

14

77

6

10

14

81

7

11

9

Ramchandr nath

10

72

6

8

14

74

7

9

18

83

6

11

10

Audaya singh gahltoh

10

73

6

10

A

69

5

6

A

77

A

7

11

Yogndar sakuliya

8

70

6

9

14

70

6

10

13

75

7

12

12

Deyakar swami

11

79

7

12

16

82

8

13

14

80

6

12

13

Ashok snakal

7

71

3

8

A

71

A

3

A

74

A

A

14

Mushid kayal

13

77

8

11

16

77

7

11

16

83

6

12

15

Sumit jagid

15

77

6

12

16

78

7

12

18

82

6

12

16

Rajt parjapat

10

69

3

10

16

71

6

11

18

80

5

09

17

Rohit parjapat

12

77

4

10

6

77

6

11

14

80

5

09

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24