Sr.no


Trainees Name

SEP Monthly Test-I Fitter  01

PR

TH

WS

ED

1

AMAN

 

 

 

 

2

SUBHASH SAINI

 

 

 

 

3

DEEPAK

 

 

 

 

4

KUNAL TAILOR

 

 

 

 

5

GOPESH KUMAR SAIN

 

 

 

 

6

PRADEEP SAINI

 

 

 

 

7

GOVIND SAINI

 

 

 

 

8

SHIVAM SHARMA

 

 

 

 

9

PRAHLAD SAIN

 

 

 

 

10

RAJU SHARMA

 

 

 

 

11

RAMESHWAR

 

 

 

 

12

BHUNESH KUMAR KEER

 

 

 

 

13

AJAY KUMAR BUNKAR

 

 

 

 

14

NITIN SAINI

 

 

 

 

15

PANKAJ SAINI

 

 

 

 

16

RANGLAL MEENA

 

 

 

 

17

MOHIT SAINI

 

 

 

 

18

LOKESH PRAJAPAT

 

 

 

 

19

CHHOTA

 

 

 

 

20

JANGLEE RAM SAINI