NAME POST
SH. SAGAR SINGH GURJAR SUPRINTENDENT
SH. ASHOK KUMAR BAIRWA SR. INSTRUCTOR
SH. VIJENDRA KUMAR GURJAR JR. INSTRUCTOR
SH. MANGAL SINGH KHAROL JR. INSTRUCTOR
Mrs. SAVITRI MEENA JR. ACCOUNTANT
SH. SANTOSH KUMAR KUMAWAT SR. ASSISTANT
SH. MANOJ KUMAR PANCHAL JR. ASSISTANT
SH. RAMESH CHAND MEENA
JR. ASSISTANT
SH. SUNIL KUMAR BAIRWA PEON