A. ATTENDANCE (on Monthly Basis)

ATTENDENCE OF THE INSTRUCTOR

S.NO

NAME OF THE INSTRUCTOR

AUGUST

SEPTEMBER

OCTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

01

Mr. NARENDRA SINGH GAUR

21

22

23

-

-

02

Mr. RAJENDRA CHHIPA

25

17

10

-

-

03

Mr. NAND KISHORE

24

24

5

-

-

04

Mr. MOHAN LAL JANGID

25

23

5

-

-

ATTENDENCE OF THE TRAINEES

STENO HINDI TRADE - 1

S.no

Name of the Instructor

August

(Days-Percentage)

September

(Days-Percentage)

October

(Days-Percentage)

November

(Days-Percentage)

December

(Days-Percentage)

1

PINKI CHOUDHARY

10-90%

22-95%

17-89%

            -

              -

2

POORNIMA SONI

09-81%

21-91%

18-94%

            -

              -

3

ms. soniya jawa

06-54%

17-73%

9-47%

            -

              -

4

GANGA ASERI

10-90%

22-95%

17-89%

            -

              -

5

ROUNAK KHAN

9-81%

21-91%

17-89%

            -

              -

6

POONAM KANWAR GEHLOT

7-63%

18-78%

10-52%

            -

              -

7

REKHA CHOUDHARY

8-72%

21-91%

10-52%

            -

              -

8

DIVYA PARIHAR

10-90%

23-100%

14-73%

            - 

-

9

GEETA CHOUDHARY

6-54%

18-78%

11-57%

            -

-

10

VANITA

8-72%

19-82%

15-78%

            -

-

11

KRISHNA PANCHARIYA

4-36%

21-91%

16-84%

            -

-

12

VANSHITA MATTAD

9-81%

18-78%

15-78%

            -

-

13

KAVITA SOLANKI

9-81%

12-56%

10-52%

            -

-

14

BHAWNA RAHTORE

10-90%

18-78%

14-73%

            -

-

15

KHUSHBU LATA VAISHNAV

10-90%

23-100%

19-100%

            -

-

16

POOJA DEORA

9-81%

15-65%

14-73%

            -

-

17

SNEH LATA

8-72%

14-60%

9-47%

            -

-

18

JAYVANTI

8-72%

20-86%

18-94%

            -

-

19

DEEPIKA DEPAN

7-63%

18-78%

18-94%

            -

-

20

MANISHA INKIYA

11-100%

20-86%

12-63%

            -

-

21

KIRAN KACHHWAHA

9-81%

21-91%

13-68%

            -

-

22

SALONI SHEIKH

10-90%

20-86%

14-73%

            -

-

23

KHUSHI PANWAR

10-90%

21-91%

15-78%

            -

-

24

SANTOSH

7-63%

21-91%

12-63%

            -

-

STENO HINDI TRADE - 2

S.no

Name of the Instructor

August

(Days-Percentage)

September

(Days-Percentage)

October

(Days-Percentage)

November

(Days-Percentage)

December

(Days-Percentage)

25

SUKHI

11-100%

19-82%

15-78%

-

-

26

SHOBHA MEHRA

9-81%

17-73%

12-63%

-

-

27

KAMINI

5-45%

15-65%

15-78%

-

-

28

REKHA BHATI

8-72%

18-78%

13-68%

-

-

29

KIRAN BHATI

6-54%

13-56%

13-68%

-

-

30

POOJA CHOUDHARY

2-100%

17-73%

9-47%

-

-

31

SIYA PAREEK

2-100%

23-100%

18-94%

-

-

32

HANSA GEHLOT

2-100%

21-91%

18-94%

-

-

33

POOJA BIJAWAT

2-100%

16-69%

10-52%

-

-

34

RAMPUTRI

2-100%

12-52%

3-15%

-

-

35

AARTI SUMRA

2-100%

15-65%

9-47%

-

-

36

SUMAN PATEL

1-50%

7-30%

4-21%

-

-

37

MANISHA CHANDAWAT

 -

12-100%

18-94%

-

-

38

MALTI

 -

10-83%

14-73%

-

-

39

MEENAKSHI GURJAR

-

5-41%

14-73%

-

-

40

VARSHA

-

5-41%

11-57%

-

-

41

JYOTI

 -

4-33%

10-52%

-

-

42

MAHIMA KACHHWAHA

 -

7-58%

18-94%

-

-

43

ASHA SUTHAR

 -

10-83%

10-52%

-

-

44

RUKHSAR QURESHI

 -

9-75%

17-89%

-

-

45

NISHA SEN

 -

-

9-90%

-

-

46

KHUSHBU

 -

-

9-90%

-

-

47

KAVITA GURJAR

 -

-

7-70%

-

-

48

PRAMILA NAVAL

 -

-

8-80%

-

-

COMPUTER OPERATOR AND PROGRAMMING ASSISTANT TRADE - 1

S.no

Name of the Instructor

August

(Days-Percentage)

September

(Days-Percentage)

October

(Days-Percentage)

November

(Days-Percentage)

December

(Days-Percentage)

1

MANISHA CHOUHAN

7-63.63%

15-64.70%

19-77.35%

-

-

2

CHANCHAL VAISHNAV

11-100%

21-94.11%

18-94.33%

-

-

3

BHANU PRIYA GEHLOT

10-90.90%

15-73.52%

18-81.13%

-

-

4

SHAHISTA SHAIKH

8-72.72%

20-82.35%

19-88.67%

-

-

5

PAYAL GEHLOT

11-100%

22-97.05%

19-98.11%

-

-

6

ANISHA DAD

10-90.90%

20-88.23%

14-83.01%

-

-

7

DIVYANI PAREEK

9-81.81%

17-76.47%

15-77.35%

-

-

8

FARHAT

11-100%

20-91.17%

19-94.33%

-

-

9

VINITA GOUR

11-100%

16-79.41%

17-88.67%

-

-

10

ISHIKA PRAJAPAT

10-90.90%

23-97.05%

18-96.22%

-

-

11

GAYATRI

11-100%

22-97.05%

12-84.90%

-

-

12

KOMAL KANOJIA

1-9.09%

8-26.47%

14-43.39%

-

-

13

NEHA JANGID

11-100%

23-100%

18-98.11%

-

-

14

KOMAL VAISHNAV

11-100%

21-94.11%

15-98.67%

-

-

15

MONALISA VAISHNAV

10-90.90%

22-94.11%

19-96.22%

-

-

16

SHAHANA

11-100%

21-94.11%

19-96.22%

-

-

17

SONIYA JANGID

11-100%

23-100%

18-98.11%

-

-

18

ANJALI KOUR

11-100%

22-97.05%

18-96.22%

-

-

19

RAMZANA

7-63.63%

21-88.35%

17-84.90%

-

-

20

PREKSHA VAISHNAV

10-90.90%

20-88.23%

18-90.56%

-

-

21

SUSHAMA

11-100%

18-85.29%

15-88.67%

-

-

22

INDRA

9-81.81%

13-64.70%

18-75.40%

-

-

23

KUSUM CHANGRA

3-27.27%

18-61.76%

14-66.03%

-

-

24

NEHA JOSHI

9-81.81%

15-70.58%

17-77.35%

-

-

COMPUTER OPERATOR AND PROGRAMMING ASSISTANT TRADE - 2

S.no

Name of the Instructor

August

(Days-Percentage)

September

(Days-Percentage)

October

(Days-Percentage)

November

(Days-Percentage)

December

(Days-Percentage)

25

REKHA KANWAR

9-81.81%

23-94.11%

19-96.22%

-

-

26

POOJA GUPTA

9-81.81%

23-94.11%

19-96.22%

-

-

27

RAKHI BARASA

8-72.72%

21.5-86.76%

18-89.62%

-

-

28

MAMTA

9-81.81%

13-64.70%

16-71.69%

-

-

29

Pooja

9-81.81%

19-82.35%

13-77.35%

-

-

30

PRIYANKA YADAV

8-72.72%

14-64.70%

15-69.81%

-

-

31

KHUSHI

6-54.54%

16.5-61.17%

13-66.98%

-

-

32

REKHA

9-81.81%

21-88.23%

18-90.56%

-

-

33

JASPREET KAUR

8-72.72%

17-73.52%

15-75.47%

-

-

34

SUNITA SHRIVASTAV

9-81.81%

21-88.23%

16-86.79%

-

-

35

GARIMA SANKHLA

9-81.81%

21-88.23%

18-90.56%

-

-

36

RAJANI

10-90.90%

19-82.35%

16-83.01%

-

-

37

DIVYA MALVIYA

11-100%

22-94.11%

19-96.22%

-

-

38

TAMMANA

7-63.63%

22-97.05%

19-98.11%

-

-

39

SUGAN KANWAR

7-63.63%

22-85.29%

14-81.13%

-

-

40

VARSHA

7-63.63%

14-61.76%

13-64.15%

-

-

41

SHALU

7-63.63%

19-76.47%

16-79.24%

-

-

42

MS. JYOTI

5-45.45%

14.5-57.35%

16-79.24%

-

-

43

PRERNA SEN

5-45.45%

23-82.35%

19-88.68%

-

-

44

MEENAKSHI BHATI

11-100%

23-100%

18-98.11%

-

-

45

JASU KANWAR

09-81.81%

15-80%

-

-

46

ARSHITA SHAHI

-

10-100%

-

-

47

SONU

9-81.81%

22-91.17%

18-92.45%

-

-

48

AKANSHA GEHLOT

10-90.90%

21-91.17%

19-94.33%

-

-

INTERIOR DECORATION & DESIGNING

S.no

Name of the Instructor

August

(Days-Percentage)

September

(Days-Percentage)

October

(Days-Percentage)

November

(Days-Percentage)

December

(Days-Percentage)

1

GARIMA BORANA

10-90.9%

23-97%

19-98%

-

-

2

CHANDNI CHHAJER

10-90.9%

11.5-65%

0-41.5%

-

-

3

POOJA RATHORE

10-90.9%

18-84%

18-86.7%

-

 

4

MUSKAN GOSWAMI

9-81.8%

15-72%

17-77.3%

-

-

5

ANKITA GEHLOT

7-63.63%

20-81%

16-81%

-

-

6

DEEKSHA NAGAL

6-54.5%

12-54%

15-62.26%

-

-

7

MONIKA SHEKHAWAT

9-81.8%

17-78%

19-84.9%

-

-

8

LALITA

9-81.8%

16.5-77%

19-83%

-

-

9

DIVYA KANSARA

10-90.9%

21-93.9%

18-92.4%

-

-

10

SONU PARIHAR

10-90.9%

14.5-74%

16-76.14%

-

-

11

TWINKLE BORANA

10-90.9%

14.5-74%

14-72.6%

-

-

12

DIMPLE

9-81.8%

17-78.7%

19-84.9%

-

-

13

Sandhya Jawa

8-72%

20-84%

16-83%

-

-

14

AYUSHI RATHORE

9-81%

19-84%

18-86.79%

-

-

15

SANGEETA

6-54%

20-78%

15-76.4%

-

-

16

URMILA PRAJAPAT

8-72%

20-84%

18-86.7%

-

-

17

ROHINI JAWA

7-63.6%

15.5-66%

0-41.5%

-

-

18

LOVELY

7-63.6%

14.5-65%

15-68.86%

-

-

19

MANISHA KHICHI

8-72%

22-90%

18-90.5%

-

-

20

MAMTA

8-72%

20-84%

18-86.79%

-

-

21

NIKITA BAJAJ

2-100%

20-88%

16-86.36%

-

-

22

JYOTSHNA GOYAL

2-100%

18-80%

19-88.63%

-

-

23

BHAGYASHRI

2-100%

17-76%

18-84%

-

-

24

DEEPIKA PARIHAR

2-100%

16-72%

17-79.5%

-

-

25

POOJA SOLANKI

2-100%

17-76%

9-63.6%

-

-

26

VIDHISHA GEHLOT

-

5-41.6%

8-16%

-

-

27

KHUSHABU SUTHAR

 -

4-33%

15-61%

-

-

28

URVASHI JANGID

 -

4.5-37.5%

0-14.5%

-

-

29

RITIKA MEHRA

 -

7-58%

16-74%

-

-

30

AARTI

 -

-

 - 

-

-

FASHION DESIGN & DECORATION TRADE - 1

S.no

Name of the Instructor

August

(Days-Percentage)

September

(Days-Percentage)

October

(Days-Percentage)

November

(Days-Percentage)

December

(Days-Percentage)

1

DIKSHA SANKHLA

-

-

-

-

-

2

SHAHANAZ BANO

-

-

-

-

-

3

VARSHA GEHLOT

-

-

-

-

-

4

BHAGYA SHREE JAIN

-

-

-

-

-

5

MS. SURBHI VERMA

-

-

-

-

-

6

KIRAN PARIHAR

-

-

-

-

-

7

LALITA

-

-

-

-

-

8

NEHA

-

-

-

-

-

9

KUMKUM BARWAD

-

-

15-78%

-

-

10

PANNI KUMARI

-

-

-

-

-

11

KANTA SHARMA

-

-

-

-

-

12

MAZDA

-

-

-

-

-

13

CHANCHAL PARIHAR

-

-

-

-

-

14

POOJA KUMARI

-

-

17-89%

-

-

15

YOGEETA BHATI

-

-

-

-

-

16

POONAM KANWAR

11-100%

20-86%

-

-

-

17

PRIYANKA JOSHI

11-100%

23-100%

-

-

-

18

JYOTIKA MALVIYA

11-100%

20-86%

-

-

-

19

MONIKA RATHI

11-100%

22-95%

-

-

-

20

SUNANDA CHAWRIYA

11-100%

20-86%

-

-

-

FASHION DESIGN & DECORATION TRADE - 2

S.no

Name of the Instructor

August

(Days-Percentage)

September

(Days-Percentage)

October

(Days-Percentage)

November

(Days-Percentage)

December

(Days-Percentage)

21

ANITA PAREEK

11-100%

22-95%

-

-

-

22

JTOTI MANGAL

11-100%

21-91%

14-73%

-

-

23

REKHA

11-100%

22-95%

16-84%

-

-

24

CHITRA DHANKA

11-100%

21-91%

15-78%

-

-

25

RADHIKA SARWAN

11-100%

15-65%

-

-

-

26

DEEPIKA SONI

-

18-78%

-

-

-

27

SIMRAN KHAN

-

22-95%

18-95%

-

-

28

VARSHA SOLANKI

-

23-100%

19-100%

-

-

29

Ms.Rinku

-

12-52%

11-57%

-

-

30

BHAWANA BORANA

-

21-91%

13-68%

-

-

31

BHAWNA CHOUHAN

-

-

-

-

-

32

MONIKA

-

-

-

-

-

33

USHA SWAMI

-

-

18-95%

-

-

34

SWAROOP ARORA

-

-

17-89%

-

-

35

MONIKA CHETVANI

-

-

1-6%

-

-

36

BHAGWATI DEVI

-

-

8-50%

-

-

37

DEEPIKA GEHLOT

-

-

8-50%

-

-

38

MS. VIJAY LAXMI

-

-

7-43%

-

-

39

ANJUMAN

-

19-82%

16-84%

-

-

BASIC COSMETOLOGY TRADE - 1

S.no

Name of the Instructor

August

(Days-Percentage)

September

(Days-Percentage)

October

(Days-Percentage)

November

(Days-Percentage)

December

(Days-Percentage)

1

MS. KALPANA JAWA

11-100%

17-82.35%

15--81.13%

-

-

2

ASHA KUMARI

9-81%

17-76.47%

17-81.13%

-

-

3

LAJWANTI

90%

58.82%

58.49%

-

-

4

MANISHA

90%

94.11%

88.67%

-

-

5

RAJSHREE RATHORE

81%

79.41%

79.24%

-

-

6

SHIVANI SANKHLA

10-90%

16-76.47%

13-73.58%

-

-

7

SUMAIYYA JAHAN

10-90%

13-67.47%

19-72.24%

-

-

8

NIRAJ KUMARI

90%

76.47%

77.37%

-

-

9

chanchal rathore

72.72%

73.92%

73.58%

-

-

10

ANJU BARUPAL

7-63.63%

12-55.88%

14-62.26%

-

-

11

BHAWNA CHOUHAN

9-81%

17-76.47%

15-77.35%

-

-

12

SAKSHI CHOUHAN

9-81%

13-64.70%

15-69081%

-

-

13

Pooja Rathore

100%

91.17%

86.79%

-

-

14

Varshika Chouhan

9-81%

16-73.52%

16-77.35%

-

-

15

SANTU DEVI

90%

62.70%

64.15%

-

-

16

DEEPIKA TIWARI

10-90%

17-79.41%

12-73.58%

-

-

17

DIMPLE KUMARI PARIHAR

90%

67.64%

67.92%

-

-

18

LAXMI BORANA

100%

85.29%

83.01%

-

-

19

SHIVANI SEN

100%

67.64%

62.26%

-

-

20

SHIVANI TAK

11-100%

17-82.35%

12-75.47%

-

-

21

ANITA BAGRANA

9-81%

17-76.17%

10-67.92%

-

-

22

SARIKA GEHLOT

90%

94%

92.45%

-

-

23

JYOTI KUMARI

11-100%

23-97.05%

19-98.11%

-

-

24

DIVYA KHATRI

11-100%

15-76.41%

12-71.67%

-

-

BASIC COSMETOLOGY TRADE - 2

S.no

Name of the Instructor

August

(Days-Percentage)

September

(Days-Percentage)

October

(Days-Percentage)

November

(Days-Percentage)

December

(Days-Percentage)

25

VAISHALI SEN

80%

79.41%

84.90%

-

-

26

teena kumari

11-100%

21-91.17%

17-90.56%

-

-

27

JYOTI RATHORE

81%

82.35%

86.79%

-

-

28

VARSHA BHATI

81%

73.52%

75.47%

-

-

29

AAKANSHA MALVIYA

90%

62%

58.49%

-

-

30

SWARNIKA RANA

9-81%

17-76.47%

15-77.55%

-

-

31

SHANTA PARIHAR

100%

63.35%

77.35%

-

-

32

GAYATRI GEHLOT

81%

76.47%

75.47%

-

-

33

URMILA KHATRI

100%

85.29%

79.24%

-

-

34

KAMINI KHATRI

11-100%

12-67.47%

15-71.69%

-

-

35

INDUBALA BHATI

100%

97.50%

67.92%

-

-

36

MAYA BHATI

-

91.30%

92.85%

-

-

37

HIMANGI PRAJAPAT

-

86.35%

88.33%

-

-

38

VIMLA

-

21-91.30%

16-69.81%

-

-

39

SIKHA

-

91.66%

77.41%

-

-

40

REKHA SAINI

-

-

-

-

-

41

DIVYA SHARMA

-

-

-

-

-

42

ROSHNI

-

-

10-100%

-

-

43

BHAWANA MEENA

-

-

9-90%

-

-

44

KIRTI SHARMA

-

-

9-90%

-

-

45

MANISHA NAVAL

-

-

8-80%

-

-

46

NEETU KUMARI

-

-

10-100%

-

-

47

MANJINDR KAUR

-

-

-

-

-

48

MANJU PRAJAPATI

100%

91.77%

94.33%

-

-

SEWING TECHNOLOGY

S.no

Name of the Instructor

August

(Days-Percentage)

September

(Days-Percentage)

October

(Days-Percentage)

November

(Days-Percentage)

December

(Days-Percentage)

1

SHALINI

11-100%

23-91.1%

16-88.6%

-

-

2

anusuiya

11-100%

19-88.2%

15-84.9%

-

-

3

GAYATRI PRAJAPAT

10-90.9%

21-91.1%

16-88.6%

-

-

4

NAMEERA

11-100%

20-91.1%

17-90.5%

-

-

5

NAMEERA PATHAN

9-81.8%

21-88.2%

18-90.5%

-

-

6

MANISHA

 -

-

-

7

KOMAL

9-81.8%

19-82.3%

15-81.1%

-

-

8

PRIYA KANWAR RATHORE

9-81.8%

20-85.2%

17-86.7%

-

-

9

CHARU SHARMA

11-100%

22-100%

19-98.1%

-

-

10

SHARMILA

11-100%

20-91.1%

10-77.3%

-

-

11

DEEPA RAO

11-100%

19-88.2%

15-88.6%

-

-

12

ANKITA PANWAR

11-100%

21-94.1%

18-94.3%

-

-

13

KHUSHBOO DEORA

2-100%

22-88%

18-90.9%

-

-

14

SHAHEEN PARVEEN

2-100%

20-80%

10-68.1%

-

-

15

URVASHI RATHORE

2-100%

23-92%

17-90.9%

-

-

16

Ms.RAJSHREE RATHORE

2-100%

21-84%

16-84%

-

-

17

KANCHAN GEHLOT

2-100%

22-88%

17-88.6%

-

-

18

MAYA PRAJAPAT

2-100%

23-92%

19-93.1%

-

-

19

PRIYANKA KOUR

2-100%

22-88%

15-84%

-

-

20

PAYAL JOSHI

11-91.6%

16-87%

-

-

21

SHIVANI KACHHAWAHA

 -

12-100%

18-90.3%

-

-

22

RENU

 -

12-100%

16-96.7%

-

-

23

CHANDRA RAKHECHA

 -

 -

10-100%

-

-

24

SAJIYA

11-100%

19-88.2%

17-88.6%

-

-