PROGRESS CARD

STENO HINDI TRADE - 1

S.no

Name of the Instructor

Monthly Test I

Monthly Test II

Monthly
Test III

Monthly
Test IV

Monthly
Test V

Theory

Practical

WS

ED

Theory

Practical

1

PINKI CHOUDHARY

8

9

-

-

9

8

-

-

-

2

POORNIMA SONI

10

10

-

-

10

9

-

-

-

3

ms. soniya jawa

9

9

-

-

8

7

-

-

-

4

GANGA ASERI

8

9

-

-

7

6

-

-

-

5

ROUNAK KHAN

7

7

-

-

6

7

-

-

-

6

POONAM KANWAR GEHLOT

9

10

-

-

9

8

-

-

-

7

REKHA CHOUDHARY

10

9

-

-

8

9

-

-

-

8

DIVYA PARIHAR

8

10

-

-

7

8

-

-

-

9

GEETA CHOUDHARY

8

9

-

-

8

7

-

-

-

10

VANITA

10

10

-

-

10

9

-

-

-

11

KRISHNA PANCHARIYA

7

6

-

-

9

8

-

-

-

12

VANSHITA MATTAD

7

8

-

-

8

9

-

-

-

13

KAVITA SOLANKI

7

6

-

-

8

7

-

-

-

14

BHAWNA RAHTORE

8

9

-

-

7

8

-

-

-

15

KHUSHBU LATA VAISHNAV

9

9

-

-

8

9

-

-

-

16

POOJA DEORA

8

9

-

-

9

7

-

-

-

17

SNEH LATA

7

6

-

-

7

5

-

-

-

18

JAYVANTI

10

9

-

-

10

9

-

-

-

19

DEEPIKA DEPAN

8

9

-

-

8

7

-

-

-

20

MANISHA INKIYA

9

10

-

-

9

9

-

-

-

21

KIRAN KACHHWAHA

10

9

-

-

10

10

-

-

-

22

SALONI SHEIKH

8

7

-

-

8

7

-

-

-

23

KHUSHI PANWAR

4

10

-

-

7

6

-

-

-

24

SANTOSH

5

8

-

-

6

7

-

-

-

STENO HINDI TRADE - 2

S.no

Name of the Instructor

Monthly Test I

Monthly Test II

Monthly
Test III

Monthly
Test IV

Monthly
Test V

Theory

Practical

WS

ED

Theory

Practical

25

SUKHI

4

6

-

-

7

5

-

-

-

26

SHOBHA MEHRA

8

5

-

-

7

6

-

-

-

27

KAMINI

7

5

-

-

6

7

-

-

-

28

REKHA BHATI

9

10

-

-

7

7

-

-

-

29

KIRAN BHATI

8

7

-

-

7

8

-

-

-

30

POOJA CHOUDHARY

9

8

-

-

8

8

-

-

-

31

SIYA PAREEK

10

9

-

-

10

9

-

-

-

32

HANSA GEHLOT

4

9

-

-

8

8

-

-

-

33

POOJA BIJAWAT

3

8

-

-

5

6

-

-

-

34

RAMPUTRI

6

7

-

-

6

5

-

-

-

35

AARTI SUMRA

3

9

-

-

7

6

-

-

-

36

SUMAN PATEL

2

6

-

-

3

4

-

-

-

37

MANISHA CHANDAWAT

-

-

-

-

7

6

-

-

-

38

MALTI

-

-

-

-

7

5

-

-

-

39

MEENAKSHI GURJAR

-

-

-

-

6

6

-

-

-

40

VARSHA

-

-

-

-

7

8

-

-

-

41

JYOTI

-

-

-

-

7

6

-

-

-

42

MAHIMA KACHHWAHA

-

-

-

-

8

9

-

-

-

43

ASHA SUTHAR

-

-

-

-

10

8

-

-

-

44

RUKHSAR QURESHI

-

-

-

-

7

8

-

-

-

45

NISHA SEN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

46

KHUSHBU

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47

KAVITA GURJAR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

PRAMILA NAVAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT TRADE - 1

S.no

Name of the Instructor

Monthly Test I

Monthly Test II

Monthly
Test III

Monthly
Test IV

Monthly
Test V

Theory

Practical

WS

ED

Theory

Practical

1

MANISHA CHOUHAN

7

8

-

-

8

8

-

-

-

2

CHANCHAL VAISHNAV

9

9

-

-

9

9

-

-

-

3

BHANU PRIYA GEHLOT

8

8

-

-

8

8

-

-

-

4

SHAHISTA SHAIKH

7

8

-

-

8

9

-

-

-

5

PAYAL GEHLOT

10

10

-

-

9

9

-

-

-

6

ANISHA DAD

10

9

-

-

9

9

-

-

-

7

DIVYANI PAREEK

8

8

-

-

8

8

-

-

-

8

FARHAT

7

7

-

-

7

8

-

-

-

9

VINITA GOUR

7

7

-

-

8

7

-

-

-

10

ISHIKA PRAJAPAT

9

9

-

-

9

8

-

-

-

11

GAYATRI

8

8

-

-

8

7

-

-

-

12

KOMAL KANOJIA

7

9

-

-

8

8

-

-

-

13

NEHA JANGID

8

9

-

-

9

9

-

-

-

14

KOMAL VAISHNAV

6

7

-

-

7

7

-

-

-

15

MONALISA VAISHNAV

10

10

-

-

9

9

-

-

-

16

SHAHANA

7

7

-

-

7

8

-

-

-

17

SONIYA JANGID

9

10

-

-

9

9

-

-

-

18

ANJALI KOUR

7

8

-

-

8

8

-

-

-

19

RAMZANA

8

9

-

-

8

9

-

-

-

20

PREKSHA VAISHNAV

6

8

-

-

8

8

-

-

-

21

SUSHAMA

8

8

-

-

8

8

-

-

-

22

INDRA

7

8

-

-

7

8

-

-

-

23

KUSUM CHANGRA

7

8

-

-

8

8

-

-

-

24

NEHA JOSHI

6

7

-

-

8

8

-

-

-

COMPUTER OPERATOR & PROGRAMMING ASSISTANT TRADE - 2

S.no

Name of the Instructor

Monthly Test I

Monthly Test II

Monthly
Test III

Monthly
Test IV

Monthly
Test V

Theory

Practical

WS

ED

Theory

Practical

 

 

 

25

REKHA KANWAR

7

8

-

-

8

8

-

-

-

26

POOJA GUPTA

8

9

-

-

9

9

-

-

-

27

RAKHI BARASA

9

10

-

-

9

9

-

-

-

28

MAMTA

9

10

-

-

9

9

-

-

-

29

Pooja

7

8

-

-

8

8

-

-

-

30

PRIYANKA YADAV

6

7

-

-

7

8

-

-

-

31

KHUSHI

6

7

-

-

7

8

-

-

-

32

REKHA

6

7

-

-

7

8

-

-

-

33

JASPREET KAUR

7

8

-

-

8

9

-

-

-

34

SUNITA SHRIVASTAV

10

10

-

-

10

10

-

-

-

35

GARIMA SANKHLA

8

9

-

-

9

9

-

-

-

36

RAJANI

8

9

-

-

9

9

-

-

-

37

DIVYA MALVIYA

8

9

-

-

9

9

-

-

-

38

TAMMANA

9

10

-

-

9

9

-

-

-

39

SUGAN KANWAR

8

9

-

-

9

9

-

-

-

40

VARSHA

7

8

-

-

8

8

-

-

-

41

SHALU

7

8

-

-

8

8

-

-

-

42

MS. JYOTI

6

7

-

-

7

7

-

-

-

43

PRERNA SEN

8

9

-

-

9

9

-

-

-

44

MEENAKSHI BHATI

9

10

-

-

10

10

-

-

-

45

JASU KANWAR

6

7

-

-

7

7

-

-

-

46

ARSHITA SHAHI

 -

-

-

 -

-

-

-

47

SONU

10

10

-

-

10

10

-

-

-

48

AKANSHA GEHLOT

7

8

-

-

8

8

-

-

-

INTERIOR DECORATION & DESIGNING

S.no

Name of the Instructor

Monthly Test I

Monthly Test II

Monthly
Test III

Monthly
Test IV

Monthly
Test V

Theory

Practical

WS

ED

Theory

Practical

WS

1

GARIMA BORANA

9

9

9

-

9

9

9

-

-

-

2

CHANDNI CHHAJER

8

8

7

-

7

7

7

-

-

-

3

POOJA RATHORE

8

9

8

-

8

8

8

-

-

-

4

MUSKAN GOSWAMI

8

7

7

-

7

6

7

-

-

-

5

ANKITA GEHLOT

8

7

7

-

8

7

7

-

-

-

6

DEEKSHA NAGAL

8

7

7

-

7

7

7

-

-

-

7

MONIKA SHEKHAWAT

8

8

8

-

8

9

8

-

-

-

8

LALITA

7

7

7

-

7

8

7

-

-

-

9

DIVYA KANSARA

9

9

9

-

9

9

9

-

-

-

10

SONU PARIHAR

8

9

7

-

8

8

8

-

-

-

11

TWINKLE BORANA

7

7

7

-

7

7

7

-

-

-

12

DIMPLE

8

8

8

-

8

8

8

-

-

-

13

Sandhya Jawa

8

8

8

-

8

8

8

-

-

-

14

AYUSHI RATHORE

9

9

9

-

9

9

9

-

-

-

15

SANGEETA

6

6

6

-

7

7

7

-

-

-

16

URMILA PRAJAPAT

8

8

8

-

8

9

9

-

-

-

17

ROHINI JAWA

6

6

6

-

 -

-

-

-

18

LOVELY

7

7

6

-

7

7

7

-

-

-

19

MANISHA KHICHI

8

9

8

-

8

8

8

-

-

-

20

MAMTA

9

8

8

-

8

8

8

-

-

-

21

NIKITA BAJAJ

8

7

7

-

8

7

8

-

-

-

22

JYOTSHNA GOYAL

8

8

8

-

9

8

8

-

-

-

23

BHAGYASHRI

8

9

8

-

9

9

9

-

-

-

24

DEEPIKA PARIHAR

8

7

7

-

8

7

8

-

-

-

25

POOJA SOLANKI

7

7

7

-

-

-

-

-

-

-

26

VIDHISHA GEHLOT

7

7

7

-

-

-

-

-

-

-

27

KHUSHABU SUTHAR

8

8

8

-

8

8

8

-

-

-

28

URVASHI JANGID

6

6

6

-

     

-

-

-

29

RITIKA MEHRA

8

7

8

-

8

8

8

-

-

-

30

AARTI

-

-

-

-

8

8

8

-

-

-

FASHION DESIGN & TECHNOLOGY TRADE - 1

S.no

Name of the Instructor

Monthly Test I

Monthly Test II

Monthly
Test III

Monthly
Test IV

Monthly
Test V

Theory

Practical

WS

ED

Theory

Practical

1

DIKSHA SANKHLA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

SHAHANAZ BANO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

VARSHA GEHLOT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

BHAGYA SHREE JAIN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

MS. SURBHI VERMA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

KIRAN PARIHAR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

LALITA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

NEHA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

KUMKUM BARWAD

7

8

-

-

8

8

-

-

-

10

PANNI KUMARI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

KANTA SHARMA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

MAZDA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

CHANCHAL PARIHAR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

POOJA KUMARI

9

8

-

-

8

8

-

-

-

15

YOGEETA BHATI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

POONAM KANWAR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

PRIYANKA JOSHI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

JYOTIKA MALVIYA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

MONIKA RATHI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

SUNANDA CHAWRIYA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FASHION DESIGN & TECHNOLOGY TRADE - 2

S.no

Name of the Instructor

Monthly Test I

Monthly Test II

Monthly
Test III

Monthly
Test IV

Monthly
Test V

Theory

Practical

WS

ED

Theory

Practical

 

 

 

21

ANITA PAREEK

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

JTOTI MANGAL

7

6

-

-

8

7

-

-

-

23

REKHA

8

7

-

-

8

8

-

-

-

24

CHITRA DHANKA

8

7

-

-

8

7

-

-

-

25

RADHIKA SARWAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

DEEPIKA SONI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

SIMRAN KHAN

8

8

-

-

8

7

-

-

-

28

VARSHA SOLANKI

8

7

-

-

8

8

-

-

-

29

Ms.Rinku

7

8

-

-

7

8

-

-

-

30

BHAWANA BORANA

7

7

-

-

7

6

-

-

-

31

BHAWNA CHOUHAN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

MONIKA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

USHA SWAMI

8

7

-

-

8

8

-

-

-

34

SWAROOP ARORA

8

6

-

-

8

7

-

-

-

35

MONIKA CHETVANI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

BHAGWATI DEVI

6

7

-

-

7

6

-

-

-

37

DEEPIKA GEHLOT

7

7

-

-

7

7

-

-

-

38

MS. VIJAY LAXMI

7

6

-

-

7

6

-

-

-

39

ANJUMAN

9

8

-

-

8

8

-

-

-

BASIC COSMETOLOGY TRADE - 1

S.no

Name of the Instructor

Monthly Test I

Monthly Test II

Monthly
Test III

Monthly
Test IV

Monthly
Test V

Theory

Practical

WS

ED

Theory

Practical

1

MS. KALPANA JAWA

8

8

-

-

8

8

-

-

-

2

ASHA KUMARI

7

8

-

-

7

8

-

-

-

3

LAJWANTI

8

8

-

-

9

8

-

-

-

4

MANISHA

8

7

-

-

8

7

-

-

-

5

RAJSHREE RATHORE

7

8

-

-

8

7

-

-

-

6

SHIVANI SANKHLA

8

8

-

-

8

8

-

-

-

7

SUMAIYYA JAHAN

7

8

-

-

7

8

-

-

-

8

NIRAJ KUMARI

9

8

-

-

9

8

-

-

-

9

chanchal rathore

7

7

-

-

8

7

-

-

-

10

ANJU BARUPAL

8

8

-

-

8

8

-

-

-

11

BHAWNA CHOUHAN

7

7

-

-

7

7

-

-

-

12

SAKSHI CHOUHAN

6

7

-

-

6

7

-

-

-

13

Pooja Rathore

8

8

-

-

9

8

-

-

-

14

Varshika Chouhan

8

8

-

-

8

8

-

-

-

15

SANTU DEVI

7

8

-

-

8

7

-

-

-

16

DEEPIKA TIWARI

7

8

-

-

7

8

-

-

-

17

DIMPLE KUMARI PARIHAR

7

7

-

-

7

7

-

-

-

18

LAXMI BORANA

8

8

-

-

9

8

-

-

-

19

SHIVANI SEN

7

7

-

-

7

7

-

-

-

20

SHIVANI TAK

7

8

-

-

7

8

-

-

-

21

ANITA BAGRANA

-

-

-

-

-

22

SARIKA GEHLOT

8

8

-

-

8

8

-

-

-

23

JYOTI KUMARI

7

7

-

-

7

7

-

-

-

24

DIVYA KHATRI

7

7

-

-

7

7

-

-

-

BASIC COSMETOLOGY TRADE - 2

S.no

Name of the Instructor

Monthly Test I

Monthly Test II

Monthly
Test III

Monthly
Test IV

Monthly
Test V

Theory

Practical

WS

ED

Theory

Practical

 

 

 

25

VAISHALI SEN

8

7

-

-

8

7

-

-

-

26

teena kumari

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

JYOTI RATHORE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

VARSHA BHATI

7

7

-

-

8

7

-

-

-

29

AAKANSHA MALVIYA

6

7

-

-

-

-

-

-

-

30

SWARNIKA RANA

7

8

-

-

7

8

-

-

-

31

SHANTA PARIHAR

7

8

-

-

8

7

-

-

-

32

GAYATRI GEHLOT

7

7

-

-

7

6

-

-

-

33

URMILA KHATRI

7

7

-

-

7

7

-

-

-

34

KAMINI KHATRI

7

7

-

-

7

7

-

-

-

35

INDUBALA BHATI

7

7

-

-

7

7

-

-

-

36

MAYA BHATI

8

7

-

-

8

7

-

-

-

37

HIMANGI PRAJAPAT

7

7

-

-

7

7

-

-

-

38

VIMLA

7

8

-

-

7

8

-

-

-

39

SIKHA

-

-

-

-

7

6

-

-

-

40

REKHA SAINI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

DIVYA SHARMA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

ROSHNI

-

-

-

-

6

7

-

-

-

43

BHAWANA MEENA

-

-

-

-

6

7

-

-

-

44

KIRTI SHARMA

-

-

-

-

6

7

-

-

-

45

MANISHA NAVAL

-

-

-

-

6

7

-

-

-

46

NEETU KUMARI

-

-

-

-

6

7

-

-

-

47

MANJINDR KAUR

-

-

-

-

6

7

-

-

-

48

MANJU PRAJAPATI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SEWING TECHNOLOGY

S.no

Name of the Instructor

Monthly Test I

Monthly
Test II

Monthly
Test III

Monthly
Test IV

Monthly
Test V

Theory

Practical

WS

ED

Theory

Practical

1

SHALINI

8

7

-

-

7

7

-

-

-

2

anusuiya

7

8

-

-

8

8

-

-

-

3

GAYATRI PRAJAPAT

8

8

-

-

8

8

-

-

-

4

NAMEERA

7

8

-

-

8

8

-

-

-

5

NAMEERA PATHAN

8

8

-

-

7

8

-

-

-

6

MANISHA

 -

 -

-

-

 -

 -

-

-

-

7

KOMAL

7

7

-

-

6

7

-

-

-

8

PRIYA KANWAR RATHORE

8

8

-

-

7

8

-

-

-

9

CHARU SHARMA

9

8

-

-

8

8

-

-

-

10

SHARMILA

6

7

-

-

7

7

-

-

-

11

DEEPA RAO

7

7

-

-

7

7

-

-

-

12

ANKITA PANWAR

8

7

-

-

7

7

-

-

-

13

KHUSHBOO DEORA

7

8

-

-

7

8

-

-

-

14

SHAHEEN PARVEEN

6

6

-

-

7

7

-

-

-

15

URVASHI RATHORE

7

8

-

-

8

8

-

-

-

16

Ms.RAJSHREE RATHORE

7

7

-

-

6

7

-

-

-

17

KANCHAN GEHLOT

8

8

-

-

7

8

-

-

-

18

MAYA PRAJAPAT

8

8

-

-

7

8

-

-

-

19

PRIYANKA KOUR

7

6

-

-

7

7

-

-

-

20

PAYAL JOSHI

 -

 -

-

-

6

7

-

-

-

21

SHIVANI KACHHAWAHA

 -

 -

-

-

7

8

-

-

-

22

RENU

 -

 -

-

-

6

7

-

-

-

23

CHANDRA RAKHECHA

 -

 -

-

-

 -

-

-

-

24

SAJIYA

7

8

-

-

8

8

-

-

-