BATCH -1                       
S.NO. NAME OF THE TRAINEE AUG. SEP. OCT. NOV. DEC. JAN. FEB. MARCH APRIL MAY
1 PRALIKSHA RANI 21/21 18/23 13/18 11/23 21/24 23/25        
2 PAYAL CHORSIYA 21/22 18/24 13/19 18/23 21/24 23/25        
3 POONAM BAROLIYA 21/       23/24 20/25        
4 KOMAL RAWAT         17/24 16/25        
5 HEENA SAINI         20/24 22/25        
6 RITIKA DHALWAL         16/24 17/25        
7 POOJA KUMARI         22/24 22/25        
8 RITU SINGANIYA         23/24 22/25        
9 PARVEENA BANO         18/24 20/25        
10 SUNITA RAWAT         17/24 24/25        
11 NAMRATA         22/24 25/25        
12 REKHA AROTHIYA          20/24 19/25        
13 GULNAR         19/24 18/25        
14 SUNITA RAWAT         22/24 25/25        
15 KAVITA                    
16 KAMINI KUSHWAHA         17/24 14/25        
17 RADHIKA KUMAWAT                    
18 NISHA GUJAR                    
19 PRIYANKA TANWAR         14/24 25/25        
                       
BATCH-1                      
1 PALLAVI SHARMA 21/21 22/23 18/18 18/23 22/24 21/25        
2 NEHA SANKHLA 21/21 23/23 16/18 19/23 24/24 20/25        
3 NIKHAT PARVEEN 21/21 14/23 15/18 A A A        
4 KOMAL SHARMA 21/21 16/23 13/18 17/23 22/24 19/25        
5 SUMAN JAIN 21/21 15/23 13/18 19/23 23/24 18/25        
6 MADHU DHODHWAL 21/21 22/23 15/18 23/23 24/24 21/25        
7 POOJA KUMARI 18 16/23 12/18 18/23 16/24 19/25        
8 ANKITA CHOUHAN   16/23 13/18 18/23 24/24 16/25        
9 KUMKUM KJATAV   20/23 13/18 20/23 21/24 20/25        
10 POOJA RAWAT   20/23 14/18 21/23 23/24 24/25        
11 SANGEETA SEN   20/23 17/18 20/23 22/24 22/25        
12 MONISHA SEN   19/23 16/18 23/23 21/24 21/25        
13 SUSHILA JANGID   22/23 17/18 19/23 21/24 19/25        
14 SONALI KHATRI   19/23 14/18 19/23 24/24 11/25        
15 BHAWANA KUMARI   11/23   18/23 21/24 22/25        
16 POOJA SHARMA   18/23 14/18 22/23 21/24 20/25        
17 PRIYANKA SHARMA   18/23   23/23 20/24 20/25        
18 ANITA   21/23 14/18 17/23 21/24 17/25        
19 ARCHANA 21/21 21/23 18/18 22/23 22/24 20/25        
20 HARSHITA  21/21 21/23 14/18 16/23 23/24 13/25        
21 KALPANA BHATT 21/21 21/23 13/18 21/23 24/24 19/25